Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets egenskaper och dess olika former

Skapad 2018-08-20 09:48 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla experiment.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vatten är livsviktigt för oss. Utan vatten skulle varken du eller jag eller växter eller djur överleva. Men var finns allt vatten då? Varifrån får molnen sitt regn? I detta arbetsområde kommer du få lära dig om vattnets fantastiska kretslopp. Du kommer lära dig om vattnets olika former och varför det ändrar form.

Innehåll

 • Analysförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan beskriva vattnets kretslopp och dess olika faser.

 • Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring arbetsområdets innehåll tillsammans med dina kamrater.

 • Procedurförmågan

Du kommer att öva på att utföra enkla undersökningar och att dokumentera dina resultat i laborationsrapporter.

 • Begreppsförmågan

Du kommer visa att du kan använda begrepp inom området:

 • fast
 • flytande
 • gasform
 • smälta
 • avdunstning
 • kondensering
 • stelna
 • kretslopp

 

 Du kommer att:

 • utföra enkla undersökningar
 • dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer som tex rita bilder, skriva korta texter, fotografera m.m.
 • se på filmer
 • lyssna på faktatexter och svara på frågor utifrån texterna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vattnets egenskaper och dess olika former

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Se samband
Du kan med hjälp av bilder redogöra för vattnets kretslopp. Du kan med hjälp av bilder berätta vilka olika former vatten kan ha.
Du kan med hjälp se samband mellan vattnets olika former och vattnets kretslopp.
Du kan se och beskriva något samband mellan vattnets kretslopp och vattnets olika former. Du beskriver vattnets kretslopp med eller utan bilder.
Begreppsförmåga
Se viktiga begrepp ovan
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du har kännedom om viktiga begrepp.
Du har kännedom om viktiga begrepp och använder dem i dina förklaringar.
Kommunikativ förmåga
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du kommer med tankar, idéer eller frågor.
Du är aktiv och med och diskuterar. Genom dina frågor och tankar fördjupas diskussionerna i ämnet.
Procedurförmåga
Du kan med viss hjälp genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
Du kan genomföra och dokumentera enkla undersökningar utifrån en instruktion eller mall.
Du kan genomföra och dokumentera enkla undersökningar. Du kan ge förslag på förbättringar eller ge förklaringsförslag på varför resultaten skiljer sig åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: