👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 9

Skapad 2018-08-20 10:25 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

I år 9 arbetar vi vidare med spanskan och du fördjupar dina kunskaper om språket och kulturen. Språkkunskaper öppnar dörrar och ger möjligheter till vidare studier, utlandsstudier, möjlighet till annorlunda möten under resor och karriärsmöjligheter i yrkeslivet. Att kunna ett främmande språk ger även en inblick i en annan kultur med andra perspektiv. Språkkunskaper innebär att lära sig ord, språkets struktur dvs. grammatik och kulturen där språket talas. På lektionerna kommer du få öva på att läsa, lyssna, skriva och prata spanska.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Kunna använda regelbundna verb i presens muntligt och i skrift.
 • Kunna använda de vanligaste oregelbundna verben i presens muntligt och i skrift.
 • Kunna använda regelbundna verb i perfekt muntligt och i skrift.
 • Kunna vanliga oregelbundna verb i perfekt muntligt och i skrift.
 • Kunna skriva och berätta det du gjort under t.ex. ett lov eller liknande.
 • Kunna jämföra saker.
 • Kunna uttrycka åsikter.
 • Kunna säga eller berätta vad du håller på med just nu (gerundium).
 • Kunna hålla en enkel diskussion om välbekanta ämnen.
 • Kunna använda glosorna vi lärt oss hittills i rätt sammanhang.
 • Kunna förstå skriftliga och muntliga instruktioner på spanska.
 • Förstå helheten när du ser på TV-serier, filmer och läser texter.
 • Kunna skriva längre texter på spanska.
 • Kunna samtala kring olika ämnen och genomföra olika former av muntliga uppgifter.

Arbetssätt

 • Lyssna, läsa och översätta individuellt, i par eller i grupp.
 • Muntliga och skriftliga presentationer.
 • Skriva egna texter och bearbeta dessa.
 • Tala så mycket spanska som möjligt i klassen.
 • Skriva och framföra egna dialoger och intervjuer i par eller i grupp.
 • Träna hörförståelsen genom att lyssna på olika texter, sånger, TV-serie från UR, film och lärarens instruktioner i klassrummet.
 • Delta aktivt i en enkel diskussion där flera elever uttrycker sina åsikter om olika ämnen.
 • Skriftliga och muntliga övningar då man befäster grammatiken, nya ord och uttryck vi lärt oss hittills.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör, inlämningsuppgifter, prov (grammatik, läsförståelse, hörförståelse) och andra betygsgrundande uppgifter.

Uppgifter

 • Läxa v.10 Tors Spanska

 • Läxa v.6 Onsdag Spanska (muntlig)

 • Läxa torsdag v. 7: Spanska

 • Läxa torsdag v. 4: Spanska

 • Läxa torsdag v. 3: Spanska. Prueba de palabras

 • Läxa torsdag v. 15: Spanska

 • Läxa torsdag v. 18: Spanska

 • Läxa torsdag v. 6: Spanska

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2