Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 34

Skapad 2018-08-20 10:51 i I ur och skur Statarlängan, förskola Fristående förskolor
Förskola
Detta är vår första vecka där gruppen är fulltalig. Vi kommer starta mjukt med gemensamma samlingar och lekar. Vi arbetar gruppstärkande och undersöker vilka intressen barnen har.

Innehåll

Tisdag; startar med samling. Hej- sång. Vem är här? hur många är vi i vår grupp? ska vi hitta på ett eget namn till vår mullegrupp. Gemensamma lekar som barnen får rösta fram. Fri lek. 

Onsdag; startar med samling. Hej- sång. Vem är här? hur många är vi i vår grupp?

TEMA - VEM ÄR JAG? 

Torsdag; promenad med fika. Vi upptäcker närmiljön och följer årstidernas skiftningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: