Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik åk 8

Skapad 2018-08-20 11:16 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Dessutom är arbetsron viktig för lärande.

Innehåll

Syfte

 

 • Utöka sin språkförmåga
 • Kunna ta sig an olika typer av texter, lässtrategier
 • Anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang
 • Skapa ett gemensamt arbetsklimat
 • Hitta sätt att lära sig på, olika hjälpmedel
 • Diskutera med ett ämnesrelaterat språk

 

Kunskapskrav

 • Läsförståelse - att hitta sätt att öka sin läsförståelse genom att hitta rätt lässtrategi för en viss texttyp
 • Skriva texter - utöka sitt ordförråd för att kunna berika sin texter

 

Innehåll

 • Screening i ordförståelse och läsförståelse
 • Arbeta med ordförståelse utifrån screening
 • Lässtrategier - hur man tar sig an en viss text
 • Olika sätt att lära sig på, olika digitala hjälpmedel, arbetsklimat

 

Examination

 

 • Läsförståelsetest
 • Skrivuppgift utifrån nya ord

Uppgifter

 • Examinationsuppgift, studieteknik

Matriser

Sv SvA
Studieteknik åk 8

F
E
C
A
Läsförståelse
Du förstår inte tillräckligt mycket av texterna.
Du förstår det viktigaste i de tre texterna.
Du förstår det mesta av texterna, drar några enkla slutsatser och resonerar på ett enkelt sätt om innehållet.
Du förstår texterna, drar slutsatser av och resonerar på ett utvecklat sätt om innehållet.
Skriva texter
Du kan inte tillräckligt många ord och/eller kan inte formulera begripliga meningar.
Du kan använda ord som du har lärt dig i enkla och begripliga meningar.
Du kan använda de flesta ord som vi har arbetat med i relativt korrekta meningar.
Du kan använda alla ord som vi har arbetat med i utvecklade och korrekta meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: