Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

William Shakespeare

Skapad 2018-08-20 11:48 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering där vi arbetar med att diskutera kring landet Sydafrika och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Grundskola 8 – 9 Engelska
William Shakespeare is the greatest poet England has ever had. Some quotations, like "to be or not to be" from one of his most famous plays Hamlet is well known. His plays have fascinated generations and many of them have been modernised and the themes have been reused over and over again. It's time for you to read and experience some of Shakespeare's most famous stories.

Innehåll

 

Syfte

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En

 

Konkretisering av målen

 • När du läser och lyssnar på faktatexter och filmer om William Shakespeare visar du din läs- och hörförståelse genom att du redogör för innehållet och genom att du diskuterar och / eller kommenterar innehållet.
 • När du läser och lyssnar på omskrivna och förenklade verk av Shakespeare visar du din läs- och hörförståelse genom att du redogör för innehållet och genom att du diskuterar och / eller kommenterar innehållet.
 • När du söker information om Shakespeare och väljer ut fakta från olika texter och andra medier visar du att du kan använda informationen i din egen produktion.
 • När du tillsammans med dina klasskompisar utifrån en tidslinje berättar om William Shakespeare och hans samtid visar du att du kan presentera information på engelska med begriplighet, sammanhang och variation.
 • När du skriver berättande texter och andra kreativa texter visar du att du kan formulera dig med begriplighet, sammanhang och variation.

   

   

   

 

 

Undervisning

 • Vi ser filmer och läser både informativa texter om Shakespeare och några förenklade versioner av hans verk.
 • Vi samlar information kring viktiga händelser i Shakespeares liv och gör en tidslinje i grupper.
 • Ni håller muntliga presentationer om Shakespeare utifrån er tidslinje.
 • Vi skriver olika berättande texter utifrån Shakespeares verk.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som hör till temat.
 • Vi arbetar med språket i samband med skrivandet.

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå engelska i olika slags texter (matris).
 • Din förmåga att höra och förstå talad engelska (matris).
 • Din förmåga att välja information från texter och andra medier i din egen produktion (en tidslinje).
 • Din förmåga att framföra information på engelska (kommentar).
 • Din förmåga att skriva  på engelska (kommentar och arbetsmatris i papperform).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Läsa, lyssna och förstå åk 7-9

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur mycket och hur svåra texter du förstår
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur mycket och hur svåra hörförståelser du förstår
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörförståelser avsedda för din ålder.
Du förstår konkret handling i hörförståelser som är enkla och avsedda för din ålder i långsamt tempo. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det viktigaste innehållet i både kortare och lite längre hörförståelser i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet
Du förstår både helhet och detaljer i olika hörförståelser, även då tempot är lite högre och engelskan inte så tydlig.

Hur du visar din förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilka frågor du svarar på och hur du redogör
Behöver stöd för att besvara frågor. Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten utan att besvara frågan.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer överens med textens. Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten i sina svar men hittar svar på frågan.
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten. Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför). Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten. Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll. Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: