Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kramdjur i mjuk trikå

Skapad 2018-08-20 12:21 i Hindås skola Härryda
Vi ska nu börja att arbeta med stickade tyger, trikå. Alla kommer att börja med att sy en Joppe.
Grundskola 5 Slöjd
Nu ska vi arbeta med mjuka elastiska trikåtyger i Velour. Trikå är stickade tyger som på många sätt är annorlunda än de vävda tyger vi jobbat med tidigare. Välj att sy ett kramdjur eller kanske en älgtrofé att hänga på väggen.

Innehåll

 

Vad

Du ska formge och sy ett kramdjur eller liknande i trikå med hjälp av instruktioner/arbetsbeskrivning.

Du ska få lära dig:

Materialkunskap:

 • Vad är trikå?

 • Vilka egenskaper har trikå?

 • Hur tillverkas trikå?

 • Vilka sömmar används när man syr i trikå?

 • Velour

Använda mönster /mallar

Utlägg på tyg

Följa arbetsbeskrivning (ord och begrepp)

Symaskinssömnad och montering:

 • Sy på linjerna med symaskin

 • Klippa jämn sömsmån

 • Vränga och stoppa med vadd

 • Sy ihop och sy fast de olika delarna för hand med hjälp av passade stygn

Dokumentera arbetsprocessen:

 • Reflektera kring ditt arbete och vad du lär dig genom att skriva loggbok

 

Hur

 • Du lyssnar och deltar vid gemensamma genomgångar.

 • Du formger ditt arbete genom att titta på olika alternativ till modeller och väljer färg, form och funktion på arbetet.

 • Du presenterar och planerar ditt arbete innan du börjar.

 • Du arbetar målmedvetet på lektionerna.

 • Du arbetar tillsammans med en kompis och ni hjälper varandra att se möjligheter och lösningar.

 • Du använder dig av en arbetsbeskrivning och/ eller muntliga instruktioner för att genomföra ditt arbete.

 • Du dokumenterar och utvärderar hur arbetet går och vad du lär dig i loggboken på Unikum.

 

Varför

Du kommer bland annat att::

- utveckla din förmåga att genomföra en idé till färdig produkt

- utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga

- utveckla din förmåga att välja och hantera olika verktyg

- testa olika  hantverkstekniker och arbetsmetoder

- utveckla din förmåga att reflektera kring ditt arbete

 

 

Bedömning

Vid bedömningen tittar läraren på hur du:

 • jobbar med din idé och formgivning av ditt slöjdarbete

 • planerar ditt arbete och använder tiden väl på lektionerna.
 • använder olika slags redskap och symaskinen.

 • tar hjälp av olika instruktioner och samarbetar med andra för att komma framåt i ditt arbete

 • bidrar till att hittar lösningar på problem som uppstår.

 • framställer ditt arbete på ett genomarbetat sätt.
 • dokumenterar och reflekterar över vad du gör och vad du lär dig.

 

Uppgifter

 • Loggbok

 • Loggbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: