Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia - year 7

Skapad 2018-08-20 13:04 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Syftet med arbetsområdet Australia är att utveckla din förmåga att kommunicera i skrift på engelska, och göra egna bearbetningar och förbättringar av dina texter . Du ska också utveckla din förmåga att diskutera olika företeelser i Australien och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Innehåll

Under lektionstid kommer du att få lära dig mer om olika företeelser i Australien genom att läsa texter och se på olika filmklipp. Vidare så kommer vi att öva på att diskutera dessa företeelser och göra jämförelser med egna erfarenheter. Vi kommer också att arbeta med att utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift genom att arbeta med verbböjning, konjunktioner (bindeord) och relevanta ord/fraser. Slutligen kommer vi fokusera på att bearbeta och göra förbättringar av egna texter utifrån feedback från kamrater och mig. Fredag vecka 40 skriver du ett brev från en påhittad semesterresa i Australien och det är detta brev som ligger till grund för min bedömning av de kunskapskrav som vi arbetar med (se ingresstext eller matrisen nedan).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ­ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram­ställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam­manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass­ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren­heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: