👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk.9

Skapad 2018-08-20 13:07 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Biologi
När du är 15 år har ditt hjärta pumpat nästan 50 miljoner blod. Du har ätit tonvis med mat och du har tagit över 100 miljoner andetag. Din kropp består av ungefär hundratusen miljarder celler och ditt DNA har den sammanlagda längden av 2 meter, i varje cell!

Innehåll

      

 

       

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier.

Undervisningen ska också bidra till atteleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 


 

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information , kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 
 • Genomföra systematiska undersökningar
 
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • beskriva hur nervsystemet är uppbyggt
 • beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen
 • ge ex på inlärda och medfödda reflexer
 • beskriva hur en reflex fungerar
 • redogöra för hjärnans olika delar 
 • beskriva hur hjärnan är organiserad med olika centra
 • kunna följande begrepp: centrala och perifera nervsystemet, ryggmärg, nervcell, synaps, motoriska och sensoriska nervbanor, det autonoma och viljestyrda nervsystemet, reflex
 • var några viktiga hjärncentra är lokaliserade i hjärnan
 • Laborationer
 • genomgångar
 • grupparbeten
 • arbete med olika appar
 • se filmer
 • diskutera och resonera
 • övningsuppgifter
 • gruppövningar
 • Redovisning/
 • inlämning/Prov/Uppgifter
 • skriftliga laborationsrapporter
 • Muntliga diskussioner
 • Aktivt deltagande på lektionerna

 

Uppgifter

 • begrepp

 • Film hjärna ,nervsystem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9