Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för inskolning

Skapad 2018-08-20 13:19 i Kristallen Hedemora
Förskola
Denna planering har vi skapat för att ha som grund i arbetet med att skola in barnen från en annan avdelning samt "nya" barn utifrån. Planeringen finns till för oss pedagoger såväl som vårdnadshavare så att de får en inblick i arbetet med inskolningen.

Innehåll

Förutsättningarna för nya kottarna:

Antal barn från tidigare avdelning: 11
Antal "nya" barn: 4. Tre av de fyra barnen kommer från en annan förskola och har till viss del en vana av förskolan sedan innan. 

Syfte:

Syftet är att barnen ska känna sig trygga på förskolan med oss pedagoger såväl som de andra barnen. Vi vill skapa en samhörighet och att det skapas en sammansvetsad barngrupp. 

Mål:

Att barnen upplever förskolan och avdelningen som en trygg plats samt en tillhörighet i gruppen. 

Metoder för att nå målen:

De elva barnen från myravdelningen känner igen Malin och Emelie sedan innan då vi haft ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi gjorde även ett medvetet val med att Mona följde med barnen upp till kotteavdelningen med förhoppningen om att det skulle gynna barnen och deras trygghetskänsla. 
Vi kommer lägga mycket fokus på rutiner och skapa samlingar där barnen synliggörs med deras namn såväl som bilder och "processen" om vilka vi är på kottarna. 
Vi använder oss av dokumentation och samtalar sinsemellan oss pedagoger men även med vårdnadshavare för att få deras åsikt om hur de anser att inskolningen går. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: