Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete på Humlan

Skapad 2018-08-20 13:43 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Trygghet och rutiner är viktigt för att utbildningen ska fungera för alla därför är det alltid ett fokusområde.

Innehåll

På Humlans avdelning är barnen mellan 1-3 år. Att känna trygghet och tillit till andra vuxna och barn är mycket viktigt för att barnen ska trivas och kunna utvecklas på sitt egna sätt inom förskolans utbildning. Därför är det alltid ett fokusområde.

 

Vart ska vi?

Vad vi vill att barnen ska känna och lära sig:

 • Trygga med oss vuxna och barngruppen
 • Att de ska trivas i vår miljö
 • Samspela med oss vuxna och barngrupp
 • Turtagning
 • Tillit
 • Hänsyn

Hur gör vi?

 • Vi pedagoger finns hela tiden i närheten av barnen för att finnas som stöd i alla situationer.
 • Tydliga rutiner för att skapa samma återkommande moment som barnen känner igen sig i.
 • Vår miljö förändras hela tiden i takt med att vi ser vad som lockar dem.
 • Vi använder oss av bilder för att alla barn ska kunna ge uttryck för vad de vill förmedla även om man inte har det verbala språket.
 • Vår ambition är att ge barnen stort inflytande över sin dag. Vi försöker följa och erbjuda barnen i sina intressen så mycket det går.
 • Vi alla samlas en stund varje dag och äter frukt tillsammans och uppmärksammar alla barn oavsett om man är på förskolan eller inte vilket skapar en Vi-känsla.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: