👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete på Myran

Skapad 2018-08-20 13:43 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Trygghet och rutiner är viktigt för att utbildningen ska fungera för alla därför är det alltid ett fokusområde.

Innehåll

På Myrans avdelning är barnen mellan 1-3 år. Att känna trygghet och tillit till andra vuxna och barn är mycket viktigt för att barnen ska trivas och kunna utvecklas på sitt egna sätt inom förskolans utbildning. Därför är det alltid ett fokusområde.

 

Vart ska vi?

Vad vi vill att barnen ska känna och lära sig:

 • trygga med oss vuxna och barngruppen
 • att de ska trivas i vår miljö
 • självständig
 • tro på sig själva
 • samspela med oss vuxna och barngrupp
 • turtagning
 • tillit
 • hänsyn

Hur gör vi?

 • Vi pedagoger finns hela tiden i närheten av barnen för att finnas som stöd i alla situationer.
 • Tydliga rutiner för att skapa samma återkommande moment som barnen känner igen sig i.
 • Vår miljö förändras hela tiden i takt med att vi ser vad som lockar dem.
 • Vi använder oss av bilder för att alla barn ska kunna ge uttryck för vad de vill förmedla även om man inte har det verbala språket.
 • Vår ambition är att ge barnen stort inflytande över sin dag. Vi försöker följa och erbjuda barnen i sina intressen så mycket det går.
 • Vi alla samlas en stund varje dag och äter frukt tillsammans och uppmärksammar alla barn oavsett om man är på förskolan eller inte vilket skapar en Vi-känsla.
 • låter alla barn får vara den de är och med på aktiviteter på sina villkor

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18