👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia (Forntiden och medeltiden)

Skapad 2018-08-20 14:07 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Medeltiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Du kommer att få lära dig de stora förändringarna från forntiden till medeltiden. För att på så sätt förstå Sveriges och nordens utveckling. Hur människor levde, regenter, sjukdomar, tro, lagar, uppfinningar, lagar, straff, konflikter och krig. Det sker mycket spännande, lite läskiga och roliga händelser under denna tid.

Innehåll

Vi börjar med att repetera forntiden, från att människan var jägare och flyttade runt till vikingatiden då de flesta var bofasta bönder. Bönder är de flesta människorna långt in i vår historien. sedan går vi in i medeltiden. Då fick vissa människor nya yrken och roller i samhället vilket utvecklade ståndssamhället.Du kommer att lära dig mer om dessa olika stånd, hur de levde och vilken status de hade i samhället. Människorna i norden blir kristna, katoliker, och kyrkan får mycket makt. Sverige blir ett rike (land) med gemensam regent, gemensamma lagar, städer växer fram, handeln ökar och nordens länder samarbetar i en union innan de hamnar i en konflikt som slutar i Stockholms blodbad och unionen splittras. Under medeltiden börjar även fler människor att lära sig läsa och skriva, vilket gör att vi vet mer om denna tid än forntiden. Nedanför har du några av händelserna och personer du kommer att lära dig mer om:

 • Sverige blir ett rike

 • Kristendomen tar över asatron

 • Regentens makt ökar

 • Hansaförbundet

 • Städers framväxt

 • Medeltida uppfinningar

 • Hur människor levde

 • Olika regenter under medeltiden och vad de gjorde

 • Kalmarunionen

 • Stockholmsblodbad

 • Medeltiden i Europa

 • ord och begrepp 

Vi kommer att starta arbetet med att se vad vi redan kan, för att sedan gemensamt läsa ur läroboken. Vi går igenom texeten, lär oss nya ord och viktiga begrepp. Vi arbetar utifrån begreppen orsak, konsekvens, jämföra, tidslinjen, källor och källkritik

Vi utgår från läromedlet Historia 4-6, Utkik. Detta material finns på inläsningstjänst. Vi kommer att bland annat läsa tillsammans och svara på frågor. Vi kommer också att titta på "Med Ahmed i medeltiden" UR.se skola  och utifrån programmet gemensamt sammanfatta samt gå igenom begrepp och händelser som kommer upp. Vi kommer att arbeta gemensamt, i grupper, i par och individuellt. 

Bedömningen kommer att ske genom olika tester, ditt arbete och deltagande i diskussioner. Tänk på att ditt deltagande och aktivitet under lektionerna är viktigt!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.