Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Liv 7E HT2018

Skapad 2018-08-20 14:20 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Biologi
Biologi, läran om allt levande!

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Definition av liv
 • Växt och djurceller
 • Utveckling av liv 
 • Indelning av olika djurgrupper
 • Utvecklingen av liv, Evolution

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper

 • Muntligt på lektionerna
 • Under laborationer
 • Vid projektarbete
 • Vid skriftligt prov

Tidsplan

Vi arbetar v.34-40 och avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov på torsdag v. 40.

Läromedel

Biologi Direkt Kap 1

 

Komplettering för E

Viktigaste att kunna om liv för att klara en komplettering till E:

Vad är liv? s. 5
Kortfattat kunna förklara vad som är typiskt för våra fem grupper av liv; Grupperna är: Bakterier s. 82-84, urdjur (och alger) s. 76-81, svamp s. 56, djur s. 10-15 och växter s. 62-67. 
Kunna ge exempel på liv som hör hemma i respektive grupp, till exempel; Människor, katter och myggor är exempel på djur.
Kunna ge exempel på hur vi delar in tex djur i olika undergrupper; Tex växelvarma, jämnvarma, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, eller baserat på vad dom äter. s. 10-15

Ha förståelse för att liv utvecklades i vattnet och att bakterierna kom först, sedan urdjur (och alger) följt av växter, djur och svamp. Gärna med en motivering hur liv utvecklades.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Skriftlig omdömesmatris Biologi åk 7

Ej godkänd
E
C
A
Kunskap om: Liv, djur och växtceller
Du saknar tillräckliga kunskaper om grundläggande begrepp och fakta på detta område.
Du har grundläggande kunskaper inom detta område och kan förklara enkla samband. Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper inom detta område och kan se samband och dra vissa slutsatser med dina kunskaper. Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom detta område. Beskriver till exempel hur cellens uppbyggnad påverkar andra egenskaper hos organismen. Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskap om: Livets utveckling och gruppering av djur.
Du saknar tillräckliga kunskaper om grundläggande begrepp och fakta på detta område.
Du har grundläggande kunskaper inom detta område och kan förklara enkla samband. Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper inom detta område. Beskriver och förklarar i flera steg hur djuren har utvecklats från encelliga bakterier till djur med olika egenskaper. Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom detta område. Beskriver och förklarar utförligt hur livet genom evolution har utvecklats och anpassat sig till olika miljöer. Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskap om: Hur djur anpassat sig för liv i olika miljöer.
Du saknar tillräckliga kunskaper om grundläggande begrepp och fakta på detta område.
Du har grundläggande kunskaper inom detta område. Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper inom detta område. Beskriver och förklarar utförligt hur djurens anpassningar har skett. Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom detta område. Beskriver och förklarar utförligt hur det naturliga urvalet har påverkat djurens anpassningar. Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersökningar
Vid undersökningar använder du inte utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Vid undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: