Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-08-20 15:04 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Ett arbete om materia, ämnens olika egenskaper och omvandling. Om atomernas kretslopp, nedbrytning och människans påverkan av miljön.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ett arbete om olika materia, dess egenskaper och omvandling. Medvetenhet om atomernas kretslopp, nedbrytning och människans påverkan av miljön.

Innehåll

Eleverna ska kunna:

 • Förstå atomernas kretslopp, "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • Ge exempel på några grundämnen
 • Berätta om ämnens tre faser
 • Ge exempel på en kemisk reaktion
 • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • Utföra och dokumentera enkla experiment och undersökningar

 

Vi arbetar med:

 • faktatexter och instuderingsfrågor
 • enkla undersökningar och experiment
 • fakta från filmer
 • dokumentation av kemiska experiment

 

Eleverna bedöms i:

 • Förmågan att utföra experiment och undersökningar
 • Förmågan att dokumentera undersökningar
 • Kunskap om kemiska ämnen och deras omvandling
 • Kunskap om grundämnen
 • Förmågan att reflektera och diskutera  människans påverkan på miljön genom kemiska ämnen

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: