Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet hösten 2018

Skapad 2018-08-20 15:30 i Ugglums skola Partille
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Arbetsområde kring demokrati, hur Sverige styrs, de politiska partierna och hur valet går till.

Innehåll

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få fördjupa dig i hur vårt demokratiska samhälle fungerar. Du får lära dig vad som kännetecknar en demokrati och hur den fungerar i praktiken. Vi kommer att gå igenom hur regering och riksdag fungerar samt hur det går till med val i Sverige. 

 

Bedömning

Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner i klassen samt två skrivuppgifter. Skrivandet bedöms även i ämnet svenska.

Du ska visa att du har:

  •  kunskaper om hur Sverige styrs. 
  •  kunskaper om hur valet går till. 
  •  kunskaper om de politiska ideologierna. 
  •  kunskaper om de olika politiska partiernas bärande tankar och idéer.

Hur?

  • Vi kommer gå till valstugor inne i Göteborg.
  • Vi kommer att ha genomgångar.
  • Vi kommer läsa häftet "Politik".
  • Vi kommer arbeta med ämnesspecifika begrepp.
  • Vi kommer även genomföra två skrivuppgifter.

 

Tid

Vecka 34-37.

 

Matriser

Sv Sh SvA
Kunskapskrav samhällskunskap

Dessa förmågor bedöms inom detta arbetsområde:

E
C
A
Faktakunskaper politiska strukturer
Eleven har --- kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda med --- samband och förklaringar
grundläggande enkla
goda relativt komplexa
mycket goda komplexa samband och förklaringar i flera led
Faktakunskaper centrala begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett relativt väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt.
Resonemang kring samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med --- resonemang och --- underbyggda argument och kan då --- växla mellan olika perspektiv.
enkla resonemang till viss del underbyggda argument i viss utsträckning växla perspektiv
utvecklade resonemang relativt väl underbyggda argument i förhållandevis stor utsträckning växla perspektiv.
välutvecklade resonemang väl underbyggda argument i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Resonemang kring demokratiska värden
Eleven har --- kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra ---resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
grundläggande enkla
goda kunskaper utvecklade
mycket goda välutvecklade och nyanserade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: