Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vamos 3 cap 1

Skapad 2018-08-20 15:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Detta ska vi arbeta med

Innehåll

CAP 1

 

Syfte:

·       Du ska träna din förmåga att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera dig i tal och skrift. Du ska även träna språklig säkerhet och att använda dig av olika strategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

                                                              (ur Syfte i LGR-11)

 

Genomförande:

Vi kommer att arbeta med kap 1 samt en del övrigt material. Du ska i detta kapitel få lära dig att berätta om dig själv, vad du tycker om att göra samt hur en dag i ditt liv kan se ut.

Din kunskapsutveckling kommer att följas upp genom ett muntligt framförande där du med hjälp av din Ipad har fotograferat det du ska berätta om så att du visar din dag (du behöver inte själv vara med på fotot om du inte vill). Du ska till bilderna även ha skrivit ner vad du gör där.

Efter detta kapitel ska du visa att du kan:

 

·       Verb i futurum

·       Reflexiva verb

*   Klockan

·       Berätta om vad du gör under en dag

·       Berätta om vad du har lust att göra

·       Tidsuttrycken ”por la mañana”, ”por la tarde”, ”por la noche”, ”mañana”, ”en el futuro”

·       Använda dig av uttrycken antes de och después de

Matriser

M2
Vamos 3 cap 1

Rubrik 1

Du är på väg att uppnå kraven för godkänd nivå
E
Du är på väg att uppnå kraven för högre nivå
C
Du är på väg att uppnå kraven för högsta nivå
A
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Samtala
Du deltar i mycket enkla samtal om saker du känner väl till.
Du deltar i enkla samtal och visar vilja att kommunicera. Du ställer frågor och du kan svara på andras frågor till dig.
Du är muntligt aktiv och försöker använda dig av strategier som t.ex. omformuleringar för att göra dig förstådd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: