👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema förr och nu - Astrid Lindgren

Skapad 2018-08-20 16:52 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 1 – 3 Musik SO (år 1-3) Matematik Svenska
I det här temat kommer du bl.a. att få lära dig mer om livet förr och nu. Vi kommer att bekanta oss med författaren Astrid Lindgren och hennes mest kända böcker och sånger.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du kommer att få:

 • läsa böcker av Astrid Lindgren
 • diskutera hur Astrid Lindgren i sina böcker skildrar livet förr och jämföra det med livet nu ex. skolan, hemmet, kyrkan, affären och leken.
 • se några av Astrid Lindgrens filmer som belyser livet förr i tiden.
 • sjunga några av hennes mest kända sånger.
 • skriva berättelser inspirerade av bilder ur Astrids böcker.
 • se filmer som skildrar livet för 100 år sedan.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att jämföra livet förr och nu.
 • din kunskap om Astrid Lindgren och några av hennes böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3