Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 4

Skapad 2018-08-20 17:00 i Almtunaskolan Uppsala
Vi lär oss om vattnets egenskaper och varför det är så viktigt för allt levande på jorden.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten finns i olika former och det finns vatten överallt på jorden. Det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen och vi har samma vatten idag som dinosaurierna hade. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi ta väl vara på.

Innehåll

När vi arbetat klart med avsnittet om vatten ska du:

 • Kunna förklara vattnets kretslopp
 • Kunna berätta om vattnets egenskaper
 • Kunna använda begrepp (ord) som hör ihop med ämnet "vatten"
 • Kunna utföra enkla experiment och dokumentera dessa

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa faktatexter och svara på frågor, diskutera och reflektera kring vattnets egenskaper och vattnets kretslopp. Vi kommer också att titta på filmer som passar med temat. Naturligtvis kommer vi även att utföra experiment och dokumentera dessa.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om och hur du: 

 • deltar i gemensamma diskussioner 
 • kan berätta och förklara det du känner till om vattnet och dess egenskaper
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet vatten
 • kan utföra och dokumentera enkla experiment

 

Uppgifter

 • Startfilm för temat; Kemi nästa: Vatten

 • Startfilm för temat; Kemi nästa: Vatten

 • Startfilm för temat; Kemi nästa; Vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi: Vatten åk 4 Vt-16

Beskriva och förklara samband

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa...
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa...
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag...
Använda begrepp
...med viss användning av kemins begrepp.
...med relativt god användning av kemins begrepp.
...med god användning av kemins begrepp.
Vatten
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: