Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion skolår6

Skapad 2018-08-20 17:23 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Introduktion skolår6

Innehåll

I gällande läroplan beskrivs varje enskilt ämne i relation till respektive stadie i grundskolan.

I ämnets kursplan går det att läsa att "Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungeradnde vardag och kunna göra medvetna val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö." Genom undervisningen ges du möjlighet att prova på olika former av arbetsuppgifter. Dessa har potentialen att vidareutveckla dina förmågor och dina kunskaper i ämnet i  såväl teoretiska som praktiska/konkreta arbetsuppgifter.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskapbeskrivs i läroplanen och syftar till att eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Detta sker i  en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Tanken är att detta ska ge eleven möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider, ekonomi och miljö. Undervisningen bygger på ett samarbete inom undervisningsgruppen och utgår ifrån varje individs förutsättningar inför olika former av arbete.

Genom undervisningen i Hem och konsumentkunskap ges du som elev därmed möjlihet att utveckla dina förmågor och färdigheter inom detta ämne i grundskolan; en möjlighet att utveckla (bredda) dina tankar kring det informationsflöde du möter i vardagen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk

Matriser

Hkk
Mat, måltider och hälsa under ett läsår.

Reflektion kring olika aspekter

Du som elev försöker sätta ord på de val du gör i olika situationer i undervisningen och i din egen vardag. Genom ditt deltagande visar du att klarar av att resonera kring uppkomna situationer i undervisningen i Hkk. Du använder olika sorters stöd för att förklara hur du resonerar (din tanke) beroende på den aktuella situationen i undervisningen. Du klara av att ge relevanta exempel när du beskriver någonting.
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Relativt goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Mat, måltider och hälsa
 • Hkk
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du har ännu inte visat dina förmågor i detta avseende. Det finns inte tillräckligt med underlag för en bedömning och/eller för ett betyg i ämnet.
Du kan använda och slutföra enkla instruktioner. Du väljer oftast enkla recept i samband med måltider. Du motiverar till viss del dina val i välkända situationer med hjälp av enkla och för dig välkända resonemang. Perspektiven miljö, ekonomi och hälsa märks relativt väl i dina resonemang. Till viss del genomför du arbetsuppgifter i undervisningen.
Du kan relativt väl, och ofta på eget initiativ göra de flesta arbetsuppgifterna i samband med en måltid. Du motiverar dina val relativt väl och i olika situationer (resonemang). Perspektiven miljö, ekonomi och hälsa märks relativt väl i dina resonemang. Du kan även fungera som ett stöd för andra elever i gruppen.
Du tar egna initiativ och genomför väl olika arbetsuppgifter i samband med en måltid. Du motiverar dina val väl i såväl okända som välkända situationer (resonemang). Du kan hantera oplanerade såväl som i förväg planerade uppgifter i undervisningen. Du prövar ofta nytt och/eller andra elevers förlag på metoder och arbetssätt. Du är ett aktivt stöd för andra elever i undervisningsgruppen
Olika sätt att leva
 • Hkk
 • Hkk  1-6
Du har ännu inte visat dina förmågor i detta avseende. Det finns inte tillräckligt med underlag för en bedömning och/eller för ett betyg i ämnet.
I vardagliga situationer kan du beskriva och resonera kring olika livsstilar. Du resonerar, förklarar med aktivt stöd till viss del av andra, dina tankar. Du använder ofta enkla ord och exempel på olika sätt att leva (livsstilar).
I vardagliga situationer kan du beskriva och resonera såväl muntligt som skriftligt kring olika livsstilar. Du förklarar relativt väl dina tankar. Du ger varierade exempel på olika sätt att leva (livsstilar). Du är ett aktivt stöd för andra elever och för undervisningen.
I vardagliga situationer kan du på ett tydligt sätt beskriva och resonera såväl muntligt som skriftligt kring olika livsstilar. Du förklarar dina tankar och ide'er på ett väl genomtänkt sätt. Du ger varierade exempel på olika sätt att leva (livsstilar) och i olika förutsättningar. Du är ett aktivt stöd för andra elever och för undervisningen.
Egna erfarenheter
 • Hkk
 • Hkk
Du har ännu inte visat dina förmågor i detta avseende. Det finns inte tillräckligt med underlag för en bedömning och/eller för ett betyg i ämnet.
Du delger sina egna erfarenheter från välkända situationer och händelser från livet. Du kan till viss del dra slutsatser kring olika situationer och hur de skulle kunna påverka i en vardag i ett hem och en familj. Du ger till viss del egna lösningar på olika situationer.
Du delger dina egna erfarenheter från delvis okända situationer och händelser från livet. Du kan relativt väl dra slutsatser kring delvis okända situationer. Du kan dra slutsatser och relativt väl ge egna förslag//ide'er på lösningar i delvis välkända situationer. Du bidrar på ett aktivt sätt till samtal och arbetet i undervisningens olika delar.
Du delger dina egna erfarenheter från såväl okända som välkända och okända situationer och händelser från livet. Du kan på ett tydligt sätt dra slutsatser kring situationer av mycket olika karaktär från livet i hem och familj Du bidrar på ett aktivt sätt till samtal och arbetet i undervisningens olika delar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: