Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken Kvalitetsarbete Rörelse

Skapad 2018-08-20 18:00 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
Vi utforskar kroppen genom rörelse. Att behärska kroppen ger barnen självförtroende och stärker deras självbild.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Några barn har tittat mycket på friidrott under sommaren och vill gärna hoppa längdhopp och stavhopp. De funderar över hur högt/långt 6 meter är (höjdhoppsrekord, längdhopp). Barnen visar också stort intresse för dans, och vill gärna ha musik på. De vill gärna gå till fotbollsplanen och spela fotboll och leka lekar. Barnen tycker mycket om att cykla.

 

Mål

Utifrån barnens intresse för rörelse vill vi att de ska få erfarenheter av många olika sorters rörelseaktiviteter.

Barnens erfarenheter

Under en samling får barnen svara på följande frågor:

Varför är det bra att röra på sig?

-Vet inte.

-Då får man mycket energi.

- Man får luft.

 

Hur tycker du om att röra på dig?

-Cykla.

-Klättra.

-Gunga.

-Springa.

-Sparkcykla.

-Hoppa.

 

Hur mår du när du rör på dig?

-Bra.

-Trött i benen när man springer fort.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi delar upp oss i grupper på tisdagar och går på utflykter eller gör andra aktiviteter. Therese ansvarar för Älg-gruppen. Anneli och Emma ansvarar för Ekorr-gruppen.

Vi går på utflykt hela avdelningen på onsdagar, till skogen, närliggande lekplatser och andra platser i närområdet.

Vi köper in hinderbane-/balansmaterial. Therese ansvarar för detta.

Vi lyssnar på avslappningssagor på vilan efter maten. Arbetslaget ansvarar för detta.

Vi provar på olika korta övningar för grov- och finmotorik när vi samlas i soffan innan maten. T.ex. fingermotorik, lokalisering av kroppsdelar och att spegla rörelser.

Vi har gymnastik/rörelseaktiviteter.

Vi anordnar Nyfiken-mästerskapet utifrån barnens önskemål, där vi tränar på och utför olika friidrottsgrenar. Bland annat ska vi göra en utflykt till skolans 100m-bana och hoppgrop.

Hur målet ska utvärderas

Genom att vi ser att vi genomfört de aktiviteter vi planerat, och att de väckt barnens intresse.

Teoretisk bakgrund

"Upplevelser av att klara av saker är direkt avgörande för barnens engagemang och motivation. ... Vi anser att bemästrande och självuppfattning hänger nära samman. Ett barns självuppfattning är en viktig del av personligheten. Den består av hur en person uppfattar, tycker och tror om, känner inför och bedömer sig själv, vilket kan variera från en situation till en annan (Skaalvik 2006). ... Vi anser att barn som upplever sig bemästra sin kropp kan påverka sin självuppfattning i positiv riktningi de situationer där det upplever framgång. Bemästrandet och framgångsupplevelsen får barnet genom kroppslig lek i olika situationer."

                                                                                                                               Osnes, Skaug, & Eid Kaarby, 2012. Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Dokumentation

Vi ska dokumentera löpande i Unikum. Vi visar upp bilder från utflykter och aktiviteter för vårdnadshavare och barn i vår digitala fotoram i hallen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi visar vad vi arbetar med under föräldramötet i november, och frågar efter idéer och förslag från föräldrar.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: