Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pinquo - den modige pingvinen

Skapad 2018-08-20 19:25 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Geografi
Eleverna får följa historien om dvärgpingvinen Pinquo, då han räddar invånarna i staden Sickle Bay, då den drabbas av jordbävning, tsunamin och oljeutsläpp.

Innehåll

Genom skönlitteratur, får eleverna lärar sig vad som händer vid en jordbävningm tsunamin och oljeutsläpp.

Eleverna får även teckna och måla pingviner, lära sig fakta om dessa fåglar. Skriva personbeskrivningar samt tolka text och sedan rita staden från sin uppfattning av texten. 

Eleverna lär sig om jordgloben och jordskorpan.

Genom eleverna skriver ett tidningsreportage om händelserna i Sickle bay, reovisar de sin förståelse för hur jordskorpan kan fungera och hur krafterna verkar.

Rubrik, ingress och brödtext ingår i vad eleverna lär sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: