Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5 ht 2018

Skapad 2018-08-20 19:53 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F Geografi
Följ med på en resa genom Europas 40 spännande länder. Du kommer att få uppleva spännande städer, pampiga byggnader, intressant historia, krig, fred, öde landskap, djur och natur.

Innehåll

Geografi 

Arbetssätt

 • Filmer
 • Läsa texter om olika områden inom arbetsområdet för att sedan få diskussionsfrågor som diskuteras i olika gruppkonstellationer.

 • Grupparbete om olika länder, detta för att fördjupa kunskaperna om just det landets naturresurser, befolkning, namngeografi samt få möjlighet att samtala kring frågor som: Hur påverkar människorna i detta landet naturresurserna? Hur är befolkningen utspridd, varför? Hur kan landet förbättra möjligheterna för befolkningen?

 • Läsa boken “Fröken Europa” och ge eleverna problematiserande diskussionsfrågor som stimulerar deras förmågor att se samband och  dra slutsatser.

Bedömning:

 • Kunna förklara skillnaden på natur och kulturlandskap.
 • Grundläggande namngeografi i Europa.

 • Kunna berätta om Europas naturresurser, vad de används till och vad som händer om naturresursen försvinner.

 • Kunna resonera kring människans påverkan på naturresurserna. Vad händer om människan inte värnar om naturresursen? Vad händer med landets ekonomi?

 • Kunna föra ett resonemang till varför Europas befolkning är fördelad som den är. Kunna ge exempel på hur levnadsstandarden kan förbättras för befolkningen i landet.

 • Vid diskussioner och skrivuppgifter kunna använda sig av centrala geografiska begrepp.

 • Kunna utläsa fakta ur en kartbok eller jordglob. Kunna beskriva olika länder placeringar med hjälp av väderstreck.

 

Hur ska bedömningen ske?

- Eleverna kommer att få skriva en text där nedanstående begrepp ska finnas med och förklaras, diskuteras och argumenteras. Det ska i texten framgå att de lärt sin och befäst ovanstående kunskapskrav. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Start v. 35 - avslutas v. 46

Begreppslista:
- Naturgeografi

- Läge

- Topografi

- Vegetation

- Klimat

- Naturresurser

- Kulturgeografi

- Ekonomi

. Handel

- Import

- Export

- Befolkning

- Namngeografi

Infrastruktur

- Monarki

- Republik

- Demokrati

- Diktatur

- Industri

- Försörjning

- Temperatur

- Nederbörd

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Europa

Europa geografi

E
C
A
Centralt innehåll
De europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
E Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
C Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap
C Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap
Centralt innehåll
Europas naturresurser, t ex vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var i Europa olika resurser finns och vad de används till. Fördelningen av Europa befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
E Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
C Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
A Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Centralt innehåll
Namn och läge på Europas länder samt orter, berg, hav och vatten i Europa.
E Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är
C Du har goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
A Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Centralt innehåll
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
E Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
C Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
A Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Centralt innehåll
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
E Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
C Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
A Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: