👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Hinduism & buddhism år 6 Ky vt-19

Skapad 2018-08-20 21:55 i Kyrkskolan Borlänge
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med hinduismen och buddhismen.
Grundskola 5 – 6 SO (år 1-3) Svenska Religionskunskap
Hinduismen och buddhismen är två världsreligioner som dominerar stora delar av Asiens religiösa liv. Hur uppkom dessa religioner? Vilka likheter och skillnader finns det mellan religionerna? Hur ser det religiösa utövandet ut inom hinduismen och buddhismen? Vi ska lära oss allt detta och mycket mer!

Innehåll

Till dig som elev:

Vi kommer arbeta med hinduismen och buddismen under de kommande veckorna. Var uppkom dessa religioner och hur ser det ut idag? Genom undervisning, uppgifter och läsning i boken kommer vi att fördjupa oss i dessa spännande religioner. Vi kommer att läsa om olika gudar, ritualer samt hur det är att leva som hindu eller buddist. I diskussioner ska vi skapa en större förståelse för olika människors livsåskådning och förhållande påverkas av religioner.

Arbetssätt:

Vi börjar arbetet med att titta på vad ni kan och vet om religionerna.
Vi läser texter om olika delar av religionerna och diskuterar dessa i klassen.
Vi svarar på frågor och har mindre läxförhör på begrepp som används inom religionerna.
Vi diskuterar i par och reflekterar över hur det religiösa utövandet ser ut inom religionerna.
Vi jämför religionerna, samt diskuterar vilka likheter och skillnader vi kan hitta.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov på allt som vi lärt oss om hinduism och buddhism.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån muntliga förhör och diskussioner i klassrummet. Ni förväntas deltaga aktivt i diskussionerna samt komma med enkla resonemang och samband som hör till ämnet. Även de skriftliga uppgifter som lämnas in kommer att bedömas. Där förväntas ni besvara frågorna på ett korrekt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re Sv SO
(SO) Religion: Buddhism och Hinduism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på utvecklande samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på välutvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Re Sv SO
Svenska

Begreppslig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du använder och förstår olika ord och facktermer.
Du använder och förstår olika ord och facktermer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder och förstår olika ord och facktermer på ett relativt väl sätt.
Du använder och förstår olika ord och facktermer på ett väl fungerande sätt.

Kommunikativ förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du förklarar, berättar och återberättar så att andra förstår. Hur du använder dina kunskaper för att förklara dina tankar.
Du förklarar, berättar och återberättar så att andra förstår samt att du använder dina kunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt och med viss anpassning för mottagare och sammanhang.
Du förklarar, berättar och återberättar så att andra förstår samt att du använder dina kunskaper med förhållandevis god anpassning för mottagare och sammanhang.
Du förklarar, berättar och återberättar så att andra förstår samt att du använder dina kunskaper ändamålsenligt och effektivt med god anpassning för mottagare och sammanhang.

Analysförmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du kan se och jämföra likheter och skillnader utifrån dina erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Hur du resonerar kring varför du tycker något är som det är.
Du kan se och jämföra likheter och skillnader utifrån dina erfarenheter och kunskaper inom ämnet och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan se och jämföra likheter och skillnader utifrån dina erfarenheter och kunskaper inom ämnet med goda och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan se och jämföra likheter och skillnader utifrån dina erfarenheter och kunskaper inom ämnet med mycket goda och välutvecklade och väl underbyggda resonemang.