Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk åk 6 ht -18

Skapad 2018-08-21 07:40 i Rödsleskolan Oskarshamn
Åk 6 arbetar med metoder och näringslära. De kommer också jämföra olika varor utifrån något av perpektiven hälsa, miljö och ekonomi.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Åk 6 arbetar med metoder och redskap. De kommer att tillaga frukost och mellanmål utifrån "Byggstenarna" och enklare lunch utifrån "tallriksmodellen". De ska också utvärdera arbetet och resultatet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Arbetssätt och undervisning

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

(Lgr 11)

Följande undervisningsformer  kommer att användas under arbetsområdet:

Föreläsningar och metodgenomgångar av läraren. Eleverna kommer att arbeta individuellt och i grupp och de kommer att få läxor och prov. Det kommer också att diskuteras mycket.

Visa vad du lärt dig

Eleverna kommer att få visa vad du kan vid varje lektionstillfälle genom att aktivt delta i det praktiska arbetet och i diskussioner.

De kommer även få läxor och prov (praktiska och teoretiska).

 

 

Tidsram

OBS! Planeringen är preliminär och kan förändras under terminen. Lektionstiden är olika, KriBo har 60 min/v och övriga klasser har 40 min jämna veckor och 80 min ojämna veckor.

v.34  Introduktion. Regler i köken. Melon avsmakning.


v.35  Genomgång av redskap. Genomgång av byggstenar. En enkel frukost. Smoothie. Genomgång mixerstav.

 

v.36  Ord och begrepp i köket. Film om diskning.

 

v.37  Förhör på redskap och begrepp. Frukost efter byggstenarna.


v.38   Torsdag studiedag. Fredag gör fruktsallad.

v.39  Jämföra olika sorters musli.

         Göra egen musli, serveras med yoghurt. Utvärdera.

 

v.40   Mat efter årstid. Provsmakning av rotfrukter. KriBo planera inför provet.

v.41  Prov, göra en frukost/mellanmål utifrån byggstenarna.  

 

v.42  Genomgång av prov. Koka saftkräm. KriBo utvärdera.

v.43  Prata fett och protein. Genomgång av olika stekpannor och dess rengöring. Steka omelett (restmatlagning) Läxa häftet protein och fett.

v.45  Prata kolhydrater. Mat efter årstid -höstsoppa. sid 26 i boken.Läsa till prov.

v.46  Prov på näringsämnena. KriBo pratar fisk och tallriksmodell.

v.47 Prata fisk, tallriksmodell och lära sig att använda ugnen. Johans fisk.

v.48  Alla bakar pepparkakor. KriBo pratar traditioner, ev film.


v.49  Julavslutning, vinterns traditioner, ev film. Fikar. 

 

v.50 Genomgång av hygienmetoder. Städning av kök.Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
    Hkk
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
    Hkk
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
    Hkk

Matriser

Hkk
Rödsleskolan, skriftlig omdömesmatris Hem- och konsumentkunskap år 4 - 6, läsåret 17/18

Tillaga enkla måltider på årskursanpassad nivå.
Tillagar med mycket hjälp av kamrat och lärare.
Använder metoder (t ex koka, steka, diska), livsmedel och utrustning på ett säkert sätt med lite hjälp av kamrat och lärare.
Använder oftast för uppgiften rätt metoder, livsmedel och redskap. Kan oftast arbeta självständigt och säkert i köket.
Använder för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och redskap. Kan arbeta självständigt och säkert i köket.
Bedöma den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Beskriver arbetsprocessen (från receptläsning till tillagning) väldigt kortfattat, förklaring av resultat saknas bedömning saknas.
Beskriver arbetsprocessen och kommenterar vad som gjorts och hur resultatet blev.
Beskriver arbetsprocessen med vad du gjorde och hur det blev samt ger en beskrivande kommentar om resultatet.
Kan utförligt beskriva arbetsprocessen med vad du gjorde och hur det blev samt ger en beskrivande kommentar om resultatet.
Resonera om varierade och balanserade måltider på årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till uppgiften och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.
Resonera om konsumtion och privatekonomi på en årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till viss fakta och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.
Resonera om att jämföra varor utifrån pris, miljö och hälsa, på en årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till viss fakta och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.
Resonera om skillnader mellan reklam och konsument-information på årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till viss fakta och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: