Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och ideologier - inför valet 2018

Skapad 2018-08-21 07:46 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det är dags för att välja politisk riktning i Sverige! Söndagen 9 september ska svenska medborgare välja representanter till sin kommun, sitt landsting och till Riksdagen. Därför är det viktigt att du kan följa med och kunna en del kring vilka politiska partier som finns, hur dessa funkar och hur man själv kan påverka och påverkas!

Innehåll

Dessa frågor kommer vi att utgå ifrån under perioden v. 34 -37

-Hur går det till med val i Sverige och till vilka instanser väljer man?
-Vem får lov att rösta?
-Vad är och hur fungerar de politiska partierna? (partier, ideologier och valfrågor)
-
Hur kan man påverka de politiska partierna?
-
Hur vill de politiska partierna påverka oss?
-
Hur gick det sedan? Analys av valresultat.
-
Skolval Norgårdenskolan  7-9
-Demokratins byggstenar.
-Olika former av demokrati.
-Skillnaden mellan demokrati och diktatur..

Vi kommer att arbeta med klassgenomgångar, egen läsning, tidningsartiklar (på papper och på webben), att själva skriva en faktatext i Samhällskunskap.

Redovisning kommer vara ett skriftligt prov under vecka 41. Frågorna kommer du att få tillgång till minst en vecka innan provet.

Lycka till!

Martin R.

Uppgifter

  • Gå in och läs om riksdagspartierna

  • Valkompass

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap (på enklare svenska)

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samhällsstrukturer
Läses ej detta område
Du har ännu inte visat kunskaper om olika samhällstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Sociala Media, politiska strukturer och samhällets uppbyggnad.
Läses delvis
Du kan ännu inte beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begrepp
Du kan ännu inte använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Människan och Samhället
Läses delvis
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Samhället ur olika perspektiv
Läses delvis
Du kan ännu inte undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett väl utvecklat sätt.
Människors syn på samhället ur olika perspektiv
Läses delvis
Du kan ännu inte diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett mycket bra sätt.
Mänskliga rättigheter
Läses delvis
Du kan ännu inte beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Minoriteter
Läses ej detta område
Du kan ännu inte beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Demokrati
Du har ännu inte baskunskaper om vad demokrati är och hur de fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett enkelt sätt om vilka för- nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur de fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett enkelt sätt om vilka för- nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur de fungerar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om vilka för- nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur de fungerar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om vilka för- nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Information och källor
Du kan ännu inte använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett mybra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: