👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2018-08-21 08:26 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 1 – 6 Fysik Teknik Kemi
Vi ska lära oss mer om teknik och hur den används i vardagen.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att jobba med tekniken utifrån olika källor. Vi ska lära oss mer vad teknik är och hur det används i vardagen. Vi kommer att jobba med klassificering och lär oss områdets begrepp .

Begrepp

Dessa begrepp ska du kunna använda när arbetsområdet är avslutat:

föremål

teknik

uppfinning

upptäcka

hjälpmedel

kronologisk ordning

sortera

verktyg

metod

redskap

problem

lösning

konstruktion

tekniska system

 

               

Hur ska vi göra? 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i helklass där vi läser och diskuterar tillsammans.

Vi kommer att jobba enligt EPA: enskilt, par och alla.

Vi kommer att besvara olika slags frågor i arbetsboken. 

Vi kommer att se film.

Vi kommer att göra enkla försök.


Mål:

Jag vet att jag har nått målen när jag;

 • känner till några vanliga tekniska lösningar där människan har härmat naturen
 • känner till hur några föremål i min vardag har förändrats över tid
 • kan några enkla ord och begrepp för att kunna samtala om teknik
 • känna igen och sortera tekniska lösningar utifrån egenskap och användning

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att;

 • Din förmåga att använda tekniska ord och begrepp.
 • Arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Kunna berätta lite om några vanliga tekniska system i hemmet och samhället och hur de samverkar.
 • Diskutera olika teknikval samt för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Resonera kring hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken inom alla samhällsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6