👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen; Celler, organ, virus och bakterier

Skapad 2018-08-21 08:37 i Långsjöskolan Norrtälje
arbetsområde människokroppen
Grundskola 7 Biologi
Alla levande varelser är uppbyggda av celler. Celler i sin tur bygger upp vävnad som bygger upp alla kroppens organ.

I kursen skall du lära dig mer om celler, den vävnad som den bygger upp och hur celler samarbetar i via de olika organen i system.

Dessutom skall vi fundera över vad det är som skiljer bakterier, celler och virus.

Innehåll

Syfte med avsnittet

Att du skall veta vilka delar cellen har..

Att du känner till hur cellen fungerar.

Att du vet hur celler samarbetar i vävnad och organ.

Att du känner till kroppens olika organsystem och deras funktion.

Att du känner till skillnaden mellan celler, bakterier och virus.

Centrala Begrepp

Djurcell

Mitokondrier

Lysosomer

Ribosomer

Cellkärna

Cellplasma

Vävnad

Organ

Organsystem

Virus

Bakterier

Så här får du kunskap

Undervisningsmaterial

Filmer

Genomgångar

Grupparbete

 

 

Uppgifter

  • Fördjupningsuppgift virus och bakterier

  • Uppgifter Människokroppen

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
    Bi  7-9

Matriser

Bi
År 7 cellen vävnad och organ

kvaliteter på E-nivå
kvaliteter på C -nivå
kvaliteter på A nivä
Fakta om Cellen, vävnad och organ
Muntligt och i skriven text ställer du frågor och framför dina egna åsikter och bemöter andras åsikter som handlar om cellen och cellens delar..
Muntligt och i skriven text ställer du frågor och framför dina egna åsikter och bemöter andras åsikter som handlar om cellen och cellens delar.. Du använder kunskaperna om cellers, vävnaders och organs funktion i dina samtal med kamrater och lärare på olika sätt.
Muntligt och i skriven text ställer du frågor och framför dina egna åsikter och bemöter andras åsikter som handlar om cellen och cellens delar.. Du ställer nys frågor och framför dina egna åsikter och bemöter andras åsikter med goda argument. Du framför åsikter och fakta på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka fakta om Cellen, vävnad och organ
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Användande av begrepp och fakta
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa enkla texter och andra framställningar med som är begripliga för kompisar och lärare
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa utvecklade texter och andra framställningar som det är lätt att förstå för kompisar och lärare
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa välutvecklade texter och andra framställningar som är helt anpassade till den som skall läsa din text.
Kopplar kunskap om celler med deras funktion
Du kan från kunskaper om cellen, vävnad och organ dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra kunskaper från olika källor om celler, vävnad och organ och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra kunskaper om celler, vävnad och organ från olika källor. Du drar då välutvecklade slutsatser med mycket god koppling till biologiska modeller och teorier.
Fakta om cellen, vävnader och organ
Du har grundläggande kunskaper om celler och deras biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om celler och deras biologiska sammanhang. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om cellen och deras biologiska sammanhang. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.