👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans är vi starkare och Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-08-21 08:57 i Sturegymnasiet Halmstad
Mall till hur man kan skriva en insändare.
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde får du lära dig om hur du kan vara med och bestämma i det samhälle du lever i. Du får också läsa om mänskliga rättigheter. Du kommer att läsa/arbeta med klassråd/mötesteknik och hur man skriver ett protokoll. Du kommer också att skriva en insändare.

Innehåll

Vad är en insändare?

En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något. Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något. I en insändare uttrycks åsikter i ett visst ämne och texten har alltid en rubrik som talar om vad insändare handlar om. Den börjar med en reaktion på något och sedan uttryckta åsikter om saken. Det gäller att övertyga läsaren om att åsikten är rätt och därefter motivera varför. Det är också ett effektivt sätt att vädja till känslor i insändaren, då känslor påverkar våra beslut. Använd gärna fakta och statistik som "bevisar" din tes. Man ska inte göra sig lustig över andras åsikter. Den som förlöjligar andras åsikter ger bara intryck av att inte ha något att komma med. Konstruktiva förslag på hur det som är fel ska lösas är bättre. Ofta avslutas insändaren med en uppmaning. Det brukar vara en slags sammanfattning av vad insändaren handlar om. Insändaren avslutas med en signatur eller ett namn.

Hur gör jag?

 • Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.

 • Vad vill jag säga med min insändare? Tänk på att inledningen ska fånga läsarnas intresse och presentera min åsikt/mitt budskap. Inledningen ska få läsaren att vilja läsa vidare om vad jag har att säga.

 • Mina bästa argument och eventuell bakgrund till varför man skriver sin insändare. Tänk på att ha en röd tråd genom hela insändaren. Ha gärna med fakta och eller statistik som "bevisar" din tes. Vädja till läsarens känslor gör också insändaren lite starkare. 

 • "Motståndarens" argument.

 • Mitt motargument.

 • Sammanfattning av insändaren och min avslutande uppmaning.

 • Avslutningen ska knyta an till inledningen.

 • Skriv under din insändare med namn eller med en signatur.

Ord

slagkraftig - intensiv, kraftfull, övertygande

inledning - introduktion, öppning, början

budskap - meddelande

röd tråd - hålla dig till ämnet genom argumentering

motståndare - motspelare, antagonist, den som inte tycker som du

knyta an till- ha samband med, relatera, sammanställa, koppla samman med

Uppgifter

 • Skoltidning stoppar mobbing - läsförståelse

 • Svar på insändare

 • Ordkunskapsprov kap 6 fördel 2

 • Prov insändare

 • Insändare

 • Testlektion 18/9

 • Prov ordkunskap och partikelverb

Matriser

Sv SvA
Skriv en insändare! Checklista!

Insändarens delar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rubrik
Talar om vad det handlar om. Gärna slagkraftig.
Det finns ingen rubrik.
Det finns en rubrik.
Det finns en relativt passande rubrik
Det finns en väl passande rubrik
Inledning
Början, som leder läsaren till texten, intresseväckaren.
Det finns ingen tydlig inledning.
Det finns ett försök till inledning.
Det finns en relativt passande inledning.
Det finns en passande inledning.
Tes
Det insändaren vill säga. Din ståndpunkt/åsikt. Det du vill.
Det finns ingen tes.
Det finns en tes.
Det finns en relativt passande tes.
Det finns en passande tes.
Argument
Argument är det som "bevisar" tesen. Fakta, statistik och vädja till läsarens känslor kan gärna vara med och höjer oftast insändarens kvalité.
Det finns inga argument.
Det finns outvecklade argument.
Det finns relativt utvecklade argument.
Det finns utvecklade argument.
Motargument
"Motståndarens" argument och svar på dessa.
Det finns inga argument.
Det finns outvecklade argument.
Det finns relativt utvecklade argument.
Det finns utvecklade argument.
Förslag på handling/förändring.
Det du vill göra/ska förändras, det du vill påverka.
Det finns inget förslag på handling/förändring.
Det finns något förslag på handling/förändring.
Det finns ett relativt utvecklat förslag på handling/förändring.
Det finns ett utvecklat förslag på handling/förändring.
Sammanfattande avslutning
Här berättar du vad du sagt i insändaren och försöker ha med en uppmaning, slutkläm.
Det finns ingen sammanfattning.
Det finns ett försök till sammanfattning.
Det finns en relativt passande sammanfattning.
Det finns en passande sammanfattning.
Signatur
Ditt namn eller en signatur.
Det finns ingen signatur.
Det finns en signatur.
Det finns en relativt passande signatur.
Det finns en passande signatur.

Sv SvA
Matris kunskapskrav Svenska åk 6

Läsa och skriva

* Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. * Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. * Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
E
C
A
Skriva
Språkriktighet
 • Sv  E 6
Skriver olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva
Språkriktighet
 • Sv  E 6
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Språkbruk

* Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. * Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
E
C
A
Anpassning, text
Syfte, mottagare och sammanhang för insändare
 • Sv  E 6
Skriver olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak anpassat för en insändares struktur.
Skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl anpassat till en insändares struktur.
Skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl anpassat till en insändares struktur.