Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet & Magnetism

Skapad 2018-08-21 09:08 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du kommer få lära dig om vad elektricitet är och kommer ifrån, hur magnetism och elektricitet påverkar varandra och vad vi kan dra för nytta av det. Du kommer få koppla olika typer av kretsar.

Innehåll

Syfte

Få förståelse för produktion av el och miljöal kring el. Få en grund om ellära, kopplingar och hur detta påverkar magnetfält.

Lektioner och arbetssätt

Fram till och med vecka 40 kommer vi  arbeta med arbetsområdet Elektricitet och Magnetism.

Vi kommer använda oss utav en PP som översiktligt går igenom begrepp och sammanhang kring arbetsområdet.

Vi kommer arbeta ganska mycket med boken (kap 4 och 9, kanske en del av 13).

Vi kommer se på utbildningsfilmer om området el/magnetism.

Vi kommer genomföra praktiska uppgifter (laborationer om kretsar och kopplingsschema).

Detta skall du kunna

 • Definitionen av följande begrepp:
  • ström
  • spänning
  • resistans
  • kortslutning
  • elektromagnet
  • attahera
  • repellera
  • induktion
  • transformator
  • effekt
 • Tillhörande enheter för ström, spänning, resistans, effekt
 • Rita kopplingsschema med korrekta symboler
 • Koppla kretsar efter ett kopplingsschema
 • Hur du mäter ström och spänning
 • Hur vi kan räkna med ström, spänning, resistans och effekt
 • Skillnaden som blir när du koppar i serie eller parallellt
 • Ohmslag
 • Rita ett magnet fält
 • hur jordens magnetfält ser ut
 • Skillnaden mellan permanenta och tillfälliga magneter
 • Hur telefonen uppfanns
 • Hur en elektrisk motor fungerar
 • Hur en generator fungerar
 • Skillnaden mellan likström och växelström
 • Olika energikällor som producerar elektricitet
 • Hur el transporteras 
 • Hur en transformator fungerar
 • Effektlagen
 • Vilka miljöaspekter du behöver tänka över när det gäller el

 

Examination

Utöver provet som kommer bli tisdag 2/10 kommer löpande bedömning ske under lektioner och laborationer. Dessutom vad du bidrar med i diskussioner och frågeställningar.

Det kommer även bli en laborationsrapport på en av laborationerna. Rapporten lämnas in till mig senast 1 vecka efter laborationen.

Uppgifter

 • Det är powerpointen, ingen uppgift

 • Instuderingsuppgifter inför provet

Matriser

Fy
Magnetism och Elektricitet

Kommunikation

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Metod

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi och materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: