Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 A hösten 2018

Skapad 2018-08-21 10:47 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.
Grundskola 4 Matematik
Favoritmatematik 4 A kapitel 1 Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Vi kommer att arbeta praktiskt, enskilt, i par och ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter mer rationellt (på bästa sätt).

Du kommer att få hemuppgifter var vecka där det som vi arbetat med i skolan ska repeteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4 A hösten 2018

->
Jag kan med stöd.
-->
Jag kan på egen hand.
--->
Jag kan på egen hand och förklara på en kamrat.
Talen 0-10 000, begrepp
Jag kan jämföra tal och använda begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan jämföra tal och använda begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental på egen hand.
Jag kan jämföra tal och använda begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental på egen hand och förklara för en kamrat.
Summa och differens, begrepp
Jag kan använda och beskriva begreppen term, summa, differens och uttryck med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan använda och beskriva begreppen term, summa, differens och uttryck på egen hand.
Jag kan använda och beskriva begreppen term, summa, differens och uttryck på egen hand och förklara för en kamrat.
Summa och differens, rutinuppgifter
Jag kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion på egen hand och förklara för en kamrat.
Additionsalgoritm, rutinuppgifter
Jag kan lösa rutinuppgifter med additions- algoritmen med stöd.
Jag kan lösa rutinuppgifter med additions- algoritmen på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter med additions- algoritmen på egen hand och förklara för en kamrat.
Addition och subtraktion, problemlösning
Jag kan lösa problem i addition och subtraktion med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa problem i addition och subtraktion på egen hand.
Jag kan lösa problem i addition och subtraktion på egen hand och förklara för en kamrat.
Uppskattning, begrepp
Jag kan använda begreppet uppskattning med stöd.
Jag kan använda begreppet uppskattning på egen hand.
Jag kan använda begreppet uppskattning på egen hand och förklara för en kamrat.
Subtraktionsalgoritmen, problemlösning
Jag kan lösa rutinuppgifter med subtraktions- algoritmen med stöd.
Jag kan lösa rutinuppgifter med subtraktions- algoritmen på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter med subtraktions- algoritmen på egen hand och förklara för en kamrat.
Multiplikations- och divisionstabeller, rutinuppgifter
Jag kan lösa rutinuppgifter med hjälp av huvudräkning i multiplikation och division med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa rutinuppgifter med hjälp av huvudräkning i multiplikation och division på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter med hjälp av huvudräkning i multiplikation och division på egen hand och förklara för en kamrat.
Multiplikations- och divisionstabeller, problemlösning
Jag kan lösa problem med hjälp av huvudräkning i multiplikation och division med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa problem med hjälp av huvudräkning i multiplikation och division på egen hand.
Jag kan lösa problem med hjälp av huvudräkning i multiplikation och division på egen hand och förklara för en kamrat.
Produkt och kvot
Jag kan använda och beskriva begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och uttryck med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan använda och beskriva begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och uttryck på egen hand.
Jag kan använda och beskriva begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och uttryck på egen hand och förklara för en kamrat.
Prioriteringsregeln, rutinuppgifter
Jag kan lösa rutinuppgifter utifrån prioriteringsregeln med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa rutinuppgifter utifrån prioriteringsregeln på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter utifrån prioriteringsregeln på egen hand och förklara för en kamrat.
Prioriteringsregeln, begrepp
Jag kan lösa problem utifrån prioriteringsregeln med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa problem utifrån prioriteringsregeln på egen hand.
Jag kan lösa problem utifrån prioriteringsregeln på egen hand och förklara för en kamrat.
Parenteser, rutinuppgifter
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser på egen hand och förklara för en kamrat.
Parenteser, problemlösning
Jag kan lösa problem med flera räknesätt och parenteser med stöd av bilder och konkret material.
Jag kan lösa problem med flera räknesätt och parenteser på egen hand.
Jag kan lösa problem med flera räknesätt och parenteser på egen hand och förklara för en kamrat.
Räkneordning
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln med stöd.
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln på egen hand.
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln på egen hand och förklara för en kamrat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: