Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, val och partier i Sverige

Skapad 2018-08-21 11:06 i Västerby skola Hedemora
Lagar och regler
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi lär oss mer om höstens kommande val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på elevnivå.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:Vad är demokrati och hur fattas demokratiska beslut?

Hur fungerar val i Sverige?

Vilka är de största partierna i Sverige och vilka frågor är viktiga för dem?

Vad är riksdag och regering och vad gör de?

Hur kan du som elev påverka beslut?

 

Genom:

 

Genomgångar, diskussioner och argumentation.

Filmer som behandlar ämnet.

Par- eller grupparbete där ni ska ta reda på fakta om de största politiska partierna i Sverige och vad de tycker i olika frågor.

Jämföra partierna - likheter/skillnader.

Skapa egna partier i grupper och debattera i några olika frågor.

 

Begrepp att förstå och kunna använda:

regering, riksdag, direkt demokrati, representativ demokrati, majoritet, minoritet, diktatur, allians, grundlag, allmän rösträtt, tryckfrihet, yttrandefrihet

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

Dina kunskaper visar du genom att vid temats slut göra ett prov som visar dina kunskaper om

hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt.

Jag bedömer din förmåga att 

- beskriva och förklara vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas,

- redogöra för hur val fungerar.

- argumentera.

och din kunskap om

- partier.

- riksdag och regering.

- begrepp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati, val och partier i Sverige åk 6

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att förstå hur vårt politiska system är uppbyggt.
Du har baskunskaper om hur vårt politiska system är uppbyggt..
Du har goda kunskaper om hur vårt politiska system är uppbyggt.
Du har mycket goda kunskaper om hur vårt politiska system är uppbyggt
Samband mellan olika samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du visar det genom att kunna förklara och ge några exempel på hur det politiska systemet fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du visar det genom att utförligt kunna förklara och ge flera exempel på hur det politiska systemet fungerar. Du har en mycket god kännedom om hur och varför vi har det system vi har.
Använda begrepp
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att använda begrepp som har med det politiska systemet att göra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt. Du förstår dem och kan förklara flera av orden/begreppen.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt. Du visar det genom att du använder dem med viss säkerhet i samtal/skrivuppgifter om det politiska systemet.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt. Du visar det genom att du använder dem naturligt i samtal/skrivuppgifter om det politiska systemet.
Påverka beslut
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att förstå hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 6
Du har svårt att diskutera och värdera vad olika människor tycker om samhällsfrågor.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Demokrati
 • Sh  E 6
Du har inte tillräckliga kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Information och källor
 • Sh  E 6
Du använder bara en källa för att söka information om samhället. Du är inte källkritisk.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: