Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marionett

Skapad 2018-08-21 11:07 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med att kombinera hårda och mjuka material. Materialen kommer att ligga till grund för din inspiration och slöjdprocess.

Innehåll

Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur):

Under höstterminen kommer vi att arbeta i helklass och skapa en marionettdocka som ska tillverkas av både hårda och mjuka material. Arbetsområdet kommer pågå fram till höstlovet.

 

Följande moment är obligatoriska:

 • Dokumentera varje vecka på unikum med ord och bild.
 • Kombinera hårda och mjuka material.
 • Färdigställa en fungerande marionettdocka.

 

När du publicerar på unikum:

 • Ämnesrad: Vecka?
 • Tagga inlägget med SL
 • Ladda upp en bild och svara på dagens fråga
 • Bocka ur så att inlägget endast är synligt för dig själv.
 • Publicera inlägget

Efter arbetets gång förväntas du:

 • Ha färdigställt en fungerande marionettdocka som innehåller de obligatoriska momenten.

Syftet med slöjdarbetet (därför gör vi det här):

Utveckla din kreativitet och idéutveckling. Arbeta i olika material samt kombinera dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9

Matriser

Sl
Marionett

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: