Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj, 2018/19

Skapad 2018-08-21 11:45 i Enheten för flerspråkighet Ale
LP för bosniska årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på modersmål om familj. Vi kommer jobba på hur man presenterar sig och sin familj på ett enkelt sätt. Ni kommer lära er nya ord och namn på familjemedlemmar. Synonymer och motsatser, frukt och grönsaker, natur och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på modersmål. Vi kommer att träna på läsförståelse samt läsa hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera över familj, geografi, traditioner, dagar, månader och årstider.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen...

Arbetssätt och undervisning

  - Läraren och elever läser sagor, fabler och berättelser.
  - Läraren  förklarar svåra ord och  betydelse i dessa. Elever skriver egna berättelser eller sammanfattar textens innehåll.
  - Tillsammans går vi igenom texter, tittar på den röda tråden i sagor och berättelser. 
  - Högläsning där vi arbetar kring texter, ordförståelse samt läsförståelse.                                                                                                  
  - Vi tränar på att skriva korta meningar.                                          
  - Skriva olika typer av texter och meddelande.        
   - Lekar och musik från område där modersmål talas.                                    

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Jag kommer att bedöma:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: