👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det här är jag

Skapad 2018-08-21 11:50 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I uppgiften Det här är jag ska du skriva en "bok", där du själv är huvudpersonen. Boken ska innehålla minst 6 kapitel. Som förslag finns flera kapitelrubriker att välja bland i listan nedan, men du får gärna hitta på egna.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

I boken Det här är jag ska du skriva en bok, där du själv är huvudpersonen. Boken ska innehålla minst 6 kapitel. Som förslag finns flera kapitelrubriker att välja bland på listan nedan, men du får gärna hitta på egna. Två kapitel är obligatoriska att skriva. De är markerade med *.

 • Boken ska ju handla om dig själv. Se efter om du inte har något utkast, som du skrivit tidigare som du kan använda, t ex dagboksanteckningar och dikter
 • Kapitlen behöver inte vara så långa- ofta räcker det med en sida.
 • Skriv kapitlen i den ordning du känner för, men skriv alltid ett utkast först.
 • Läs upp för några kamrater eller läraren innan du bearbetar innehåll och språk.
 • Skriv rent på datorn och illustrera med bilder. Du kommer att få göra en framsida på bilden.
 • Spara boken ordentligt – den kommer att bli mycket roligt att läsa när du blir äldre.

Uppgifter

 • Det här är jag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6