Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2018-08-21 11:56 i Östervåla skola F-6 Heby
Nu är det dags för att lära sig en massa om om luft och tryck.
Grundskola 6 Kemi Fysik
Luften och det tryck som luften bildar är något så självklart för oss att vi till vardags inte skänker detta en endaste tanke. Men det ska vi nu! Vi ska genom "att göra" förstå vad luft är och hur den utgör ett tryck på oss, jorden och allt som lever här.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i detta tema berör ämnena fysik och kemi och ska syfta till att utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet och intresse för hur dessa sammanhang tillsammans fungerar och påverkar oss.

Det här ska du som elev lära dig

När vi avslutat arbetsområdet ska du:

 • Veta att luft är en blandning av olika gaser, mest kväve och syre samt att det lufthav vi har runt om oss kallas atmosfär
 • Veta vad lufttryck är och hur vi drar nytta av detta tryck
 • Kunna förklara hur människan påverkas av att lufttrycket ändras, t.ex. vid höjdskillnader och dykning
 • Veta med hur stort tryck (kg) som luften trycker på oss.
 • Veta att man kan använda sig av lufttryck för att driva olika typer av maskiner

Så här kommer vi att arbeta

Vi ska laborera:

 • Genom några enkla laborationer som berör luft och lufttryck ska vi uppleva dessa två begrepp.

Vi ska prata om:

 • luftens egenskaper och det tryck som det skapar.

Vi ska titta på filmer:

 • Vi kommer se film relaterad till arbetsområde

Du blir bedömd på:

Din förmåga att resonera kring olika begrepp.

Din förmåga att resonera kring de företeelser som du iakttar och förstår under arbetets gång.

Din förmåga att utifrån en instruktion genomföra och dokumentera undersökningar.

Din förmåga att planera en undersökning/ laboration och att redovisa de resultat eller slutledningar som är kopplade till undrsökningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Fy Ke
Ämnesmatris Fysik år 6 HEJA

F
E
D
C
B
A
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Planera undersökningar
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till med att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat Vidareutveckla undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.

Fy Ke
Ämnesmatris Kemi år 6 HEJA

F
E
D
C
B
A
KOMMUNICERA
Samtala och diskutera. Använda dina kunskaper i kemi för att uttrycka vad du tycker i frågor som berör området.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information i olika redovisningar.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersöka
Säkerhet, genomföra undersökningar
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningarna.
Undersöka
Värdera ditt resultat
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Undersöka
Dokumentera
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
BEGREPP
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materian på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft
Du kan föra diskussioner på ett enkelt sätt om luft. Du jämför hur det hänger ihop med lufttryck och den mänskliga kroppen.
Du kan föra diskussioner på ett utvecklat sätt om luft. Du jämför hur det hänger ihop med lufttryck och den mänskliga kroppen.
Du kan föra diskussioner på ett väluitvecklat sätt om luft. Du jämför hur det hänger ihop med lufttryck och den mänskliga kroppen.
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: