Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika material

Skapad 2018-08-21 12:19 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Beskrivning av mål, innehåll och bedömning gällande temat "Olika material" i åk 3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med att sortera material efter egenskaper och prata om vad olika saker är gjorda av, vad de används till och hur de kan sorteras.

Innehåll

TIll eleverna

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna berätta om vad några vardagliga föremål är tillverkade av
 • du ska kunna berätta något om varför man tillverkar en viss sak i ett visst material
 • du ska kunna sortera olika föremål utifrån vilket material de är tillverkade av
 • du ska kunna göra enkla tabeller för att systematisera olika föremål
 • du ska förstå hur och varför man källsorterar avfall

Under arbetets gång kommer vi att:

 • samtala om olika vardagliga föremål och vad de är tillverkade av
 • läsa faktatexter om hur man kan sortera föremål
 • undersöka några vardagliga föremål och diskutera varför de tillverkas i ett visst material
 • titta på filmer som handlar om källsortering

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • delta i diskussioner
 • genomföra enkla undersökningar
 • övningar där du sorterar föremål
 • Skriva faktatext

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva olika föremål och vad de tillverkas av
 • förklara varför föremål är tillverkade av ett visst material
 • sortera och systematisera olika föremål
 • förklara hur och varför man källsorterar avfall

Kunskapskrav i årskurs 3

 

Kopplingar till lgr 11 och kursplaner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Olika material

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortering
Jag kan med stöd sortera olika material.
Jag kan sortera olika material.
Jag kan sortera olika material och förklara vad det har för inverkan på vår miljö.
Material
Jag kan med stöd beskriva olika föremål och vad de tillverkas av. Jag kan även med stöd förklara varför föremål är tillverkade av ett visst material
Jag kan beskriva olika föremål och vad de tillverkas av. Jag kan även förklara varför föremål är tillverkade av ett visst material.
Jag kan beskriva olika föremål och vad de tillverkas av. Jag kan även förklara varför föremål är tillverkade av ett visst material. Jag kan beskriva olika materials egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: