Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap v.34-37

Skapad 2018-08-21 13:05 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vilken är den viktigaste frågan under valet 2018? Vad är skillnaden mellan konservatism, socialism och liberalism? Hur kan man se att riksdagspartierna grundar sig på dessa ideologier? Allt detta och lite till kommer vi snart att kunna svara på! Här är planeringen för samhällskunskap v.34-37.

Innehåll

 

Samhällskunskap årskurs 9

 

 

 

 

Vad vi kommer att prata om på lektionerna under v.34 - 37 

 • Kort om Sveriges politiska system 
 • Olika ideologier och partier 
 • Valet i Sverige 2018 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna 

 • Genomgångar, övningar, uppgifter och diskussioner 

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni kan...

 • Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra 
 • Beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation 
 • Undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriva samband med underbyggda resonemang  
 • Värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med hjälp av resonemang och underbyggda argument utifrån olika perspektiv 
 • Söka information om samhället, använda olika källor och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans 
 

 

Uppgifter

 • Skriftlig bedömningsuppgift

 • Skriftlig bedömningsuppgift

 • Politiska begrepp

 • Politiska begrepp

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **enkla samband** med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i **huvudsak** fungerande sätt och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: