Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildgenrer- Olika bilder för olika syften.

Skapad 2018-08-21 13:11 i Ljungviksskolan Lerum
Du ska arbeta med bildanalys av olika bildgenrer för att kunna förstå bilder.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du möts dagligen av en stor mängd av bilder. det kan vara nyhetsbilder, konstbilder, reklambilder, symboler eller informationsbilder. Vad är skillnaden mellan olika bilder och vilka typiska drag har de?

Innehåll

Syfte

Du kommer att öva din förmåga att analysera bilders budskap.

Du kommer också att öva på att kommunicera budskap med hjälp av bilder samt att presentera olika ämnesområden med hjälp av bilder.

Centralt innehåll

Vi kommer att

-Titta på och diskutera olika bilder

-Prata om bilder

-Beskriva bilder

-Förstå bilder

-Skilja på bilder

-Jämföra bilder

-Lära sig ord som används kring bilder

-Göra en egen bild utifrån nya kunskaper om olika bildgenrer

Lektionsåtgång: 2 lektionstillfällen

Bedömning

 • En muntlig alternativt skriftlig presentation.
 • Hur du i den praktiska uppgiften kan förmedla din valda genrer och få fram ett budskap.
 • Hur du tar ansvar och har nya ideer under arbetsgången
 • En redovisning i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bildmatris åk 7-9

Bildframställning

E
C
A
Budskap
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Material och tekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan använda tekniker, verktyg och material på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÈRIKT sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Bildkomposition
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Använda olika bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT UTVECKLA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Kan UTVECKLA EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.

Arbetsprocess

E
C
A
Eget ansvar
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT GÖRA VAL SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
FORMULERA HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER arbetet FRAMÅT.
Kan FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
Presentation
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Utvärdering
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och KAN MED VISS STÖD visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbete.
Kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bildanalys och begrepp

E
C
A
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECkLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Begrepp
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan visa VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: