Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och genus i bildspråket, åk 7-9 HT 18

Skapad 2018-08-21 13:12 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 7 – 9 Bild
"Syns du inte så finns du inte" brukar det heta. Men vilka människor får lov att synas och vad representerar de? Vi behöver analysförmåga för att kunna se vissa mönster och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Innehåll

I det här arbetet kommer vi att granska bilder ur ett genusperspektiv- vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara. Med andra ord: hur könsroller skapas i vår bildvärld. På med genusglasögonen!

Vi kommer att jobba utifrån tre frågor:

1. Hur ser de bilder ut som finns i vårt samhälle?

2. Hur ser de bilder ut som vi själva producerar (gör)?

3. Hur ska vi arbeta för att de visuella (synliga) normerna (oskrivna lagarna) ska bli mer inkluderande ( omfattande)?

Vi utgår ifrån materialet  "Könsnormer i bildspråket" från Statens medieråd. 

 

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

 

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

 

 

 • Bl 7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

 

Undervisning/Metoder

Vi kommer att:

Se filmklipp och diskutera i helklass och i par.

Diskutera, analysera och tolka reklambilder, tidningsomslag, stereotypa karaktärer i spel samt icke stereotypa bilder inom dessa genrer.

Se bildspelet "Visuella mönster- om könsnormer i bildspråket".

Jobba praktiskt med foto och tillverkning av rekvisita till foto (gipsmasker).

Öva bildredigering

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker fortlöpande, formativt under arbetets gång.

Skriftlig dokumentation och reflektion i classroom.

Deltagande vid diskussioner.

Praktiskt genomförande av uppgiften.

Presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: