Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första samhällena och högkulturer

Skapad 2018-08-21 13:13 i Gullstensskolan äldre Gullspång
De första samhällena samt jägare och samlar samhällen.
Grundskola 7 Historia
De fyra olika högkulturerna i Afrika och Asien. Samt de högkulturerna som utvecklades långsammare i Amerika.

Innehåll

Jägare och samlare 

Flodkulturerna 

Amerikanska högkulturer

Uppgifter

 • Träna inför provet

 • Träna inför provet

 • Amerikanska högkulturer e.kr födelse

 • Träna inför provet

 • Arbetsblad jägare och samlare

 • En berättelse om samhällsförändring

 • Amerikanska högkulturer

 • Svaren på frågorna sida 40

 • Amerikas högkulturer

 • Träna inför provet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia

på väg mot målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: