Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT-2018 åk 7-9 Självporträtt i blyerts

Skapad 2018-08-21 13:21 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Självporträtt
Grundskola 7 – 9 Bild
Ett självporträtt kan säga mycket om en person, allt ifrån hur man rent faktiskt ser ut till hur man är och vilka intressen man har. Du kommer i första att arbeta med blyerts, fördjupa dej gärna genom att arbeta med färg.

Innehåll

Kursplanens syfte, arbetsområdet

I kursplanen framhålls vikten av att se vad bilder berättar, altså budskapet och inte bara vad bilden föreställer.

Vi arbetar med bilder på olika sätt genom att skapa egna bilder, använda ämnesspecifika begrepp när du analyserar och tolkar egna och andras bilder.

Centralt innehåll

Undervisning

Du skall arbeta med att göra en presentation av dej själv genom att göra ett tecknat självporträtt med i första hand mjuka blyertspennor, symboler som berättar något om dej eller dina intressen.

Du kommer att få undervisning om:

ett ansiktes grundläggande proportioner

hur man ritar och skuggar ett ansikte.

hur man anväder mjuka blyertspennor och knådsudd.

hur man påverkar uttycket i en bild genom att beskära den med en ram.

hur du i din bild på olika sätt kan berätta om vem du är.

hur olika konstnärer har arbetat med sina självpoträtt både historiskt och i nuttid.

att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

att diskutera och använda ämnesspecifika begrepp

Bedömning

Jag kommer att bedöma

din förmåga att rita av och presentera dej själv.

din förmåga att använda olika verktyg och material.

din förmåga att komponera bilden (beskära och hur du placerar symbolerna i bilden)

din förmåga att använda dina egen fantasi och idéer

din förmåga att välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt

din delaktighet och hur väl du motiverar dina åsikter i samtal och vid genomgångar.

din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp

din förmåga att ge omdömmen om arbetsprocessen och ditt resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Unikt självporträtt- bedömningsmatris Bild 2018 år 7-9

Utveckla förmågan att...

Beskriva dig själv med en bild Blanda fram sekundärfärger utifrån primärfärgerna gul, blå, röd Hämta inspiration och härma andra konstverk
F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Ny rubrik

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: