Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild är ett språk, åk 7-9, ht-18

Skapad 2018-08-21 13:30 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 7 – 9 Bild
"En bild säger mer en tusen ord" är ett gammalt ordspråk som stämmer väldigt bra i vår tid. Flödet av bilder i samhället är enormt . Vi "läser" bilder snabbt men vi behöver öva oss i att förstå vad det är de säger. Vi behöver också förstå vem eller vilka det är som har gjort bilderna och varför. "En bild ljuger aldrig" är ett annat gammalt ordspråk, det stämmer absolut inte i dagens samhälle. Bilder beskärs och manipuleras för att passa avsändarens syften och för att påverka oss, i t ex reklam.

Innehåll

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

 • Bl
  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:
- att "läsa" bilder och att öva dig i att förstå dem.

- att vara kritisk, bli medveten om sändare-mottagare.

- att själv kunna skapa bilder med budskap genom att använda olika färger och former för olika syften.

- att veta vad du får använda dig av på nätet och inte.

- nya viktiga begrepp som bildens: innehåll, uttryck och funktion 

 

 Centralt innehåll

 • Bl 7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

Undervisning/Metoder

Analyser av olika bilder
Gruppdiskussioner

Praktiskt arbete med digitala verktyg

 

Bedömning och redovisning

 

Bedömning sker formativt under arbetets gång,

Aktivitet vid gruppdiskussioner

Egna skriftliga reflektioner

Muntlig redovisning och analys av slutprodukten

Praktiskt genomförande av uppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: