Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TM slöjd

Skapad 2018-08-21 13:45 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Ped plan 7

Innehåll

Pedagogisk Planering slöjd 7 

Må/lSyfte

 

Att få ett intresse för att  tillverka en produkt som känns angelägen och intressant.

Att skapa något med händerna som känns meningsfullt.

Att utveckla sin kreativitet utifrån  möjligheter att välja

Att skapa, få jobba med och hårda och “mindre” hårda material.

Att göra en skiss/ritning på ett enklare sätt.

Att välja färger och former som passar till föremålet

 

Förväntat resultat/Förmågor som skall utvecklas

 

Egna ideer  och kreativitet

Känslan  för materialet

Förmågan att göra en borrtappning

Att mäta och konstruera

Att forma och skapa en bild i trä

Att designa och  prova sig framHur vi skall arbeta för att nå det förväntade resultatet

 

Regelbunda genomgångar med möjlighet till frågor och funderingar

Se alla elever så att alla får hjålp

 

Alla ytbehandlingsmetoder som kan komma att användas gås igenom, liksom deras fördelar och nackdelar

Färg, bets, lasyr, olja och lack

Skötsel av allt material i samband med ytbehandling

 

Gng. längdsvarvning  och all säker som hör till

Förberedelser av svarvämne och uppsättning av detsamma

Vilka verktyg som används vid svarvning

 

Ett nytt moment för hopsättning av trä, nämligen borrtappning

Olika moment kring denna teknik

Ta ut mitten av ett område

Borra en cirkel

Skjutmått

Såga med ett nytt redskap, geringssåg

Hur den används

Med hjälp av stämjärn forma ut tappen . Borra ut motsvarande hål som mätts ut på lämplig  plats

Sågning av kilar samt spår för dessa

Deras funktion

Olika träslag, mjuka och hårda

Skärning i trä för att tillverka en relief

 

Centrala begrepp

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra        

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel borrtappning, att skära i trä samt  svarvning i mån av tid.. Begrepp som används i samband med dessa. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.Hur skall eleven bedömas

 

Utifrån insats på varje lektion där kontinuerliga anteckningar görs.

Vägen till färdigt arbete där slöjdprocessen är det centrala begreppet.

Varje lektion är ett bedömningstillfälle.

Hur hanteras verktyg och material och hur förstår man dess användning. hur värderar eleven sitt sitt arbete muntligt och skriftligt.

För att se vilka krav som ställs , se Unikum-Läroplan-Grundskolan- kursplan- kunskapskravBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: