Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TM slöjd

Skapad 2018-08-21 13:47 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Ped.plan 8

Innehåll

Pedagogisk planering 8

 

Mål/lSyfte

 

Att lära sig om den samiska kulturen

Att välja material , göra skisser och ritningar i naturlig storlek

Att kunna fatta beslut och göra egna val

Att få ett intresse för att  tillverka en produkt som känns angelägen och intressant.

Att skapa något med händerna som känns meningsfullt.

Att utveckla sin kreativitet utifrån  möjligheter att välja

Att skapa, få jobba med i hårda och mindre mindre hårda material.

 

Förväntat resultat/förmågor som skall utvecklas

 

Olika kulturella inslag, framförallt samiskt i samband med tillverkning av en kniv utifrån samiska metoder

Resonemang om olika typer av blad och dess egenskaper, priser, utseende.

Planering av storlek, utseende, form, design, färg mm.

Olika träslag från många exotiska platser, var , hur de fungerar vid olika typer av bearbetning, samt övriga intressanta saker som kan vara bra att veta i det fortsatta arbetet

Studier av en mängd böcker med tips och uppslag.

Sågning, borrning och övrigt med hög precision.

 

Limning med tre olika typer av lim beroende på vilka material man använder

Trälim, tvåkomponentslim och kontaktlim

Hur och varför man väljer olika typ av lim, egenskaper mm.

 

Tillverkning av fodral med noggrann urholkning med stämjärn

Sist att sy fodral i skinn och därmed kommer vi in på olika typer av skinnbearbetning, verktyg för detta och hur dessa fungerar

samt inoljning av allt utom bladet där slipning och bryning gås igenom och provas på

 

Hur skall vi arbeta för att nå det förväntade resultatet

 

Genom regelbunda genomgångar med diskussioner och frågor.

Genomgång av knivblad, träslag, limsorter.

Visa på lämpliga verktyg, sätt att spänna fast mm.

Ta upp övriga material som kommer att användas

och dess egenskaper.

Planera arbetet utifrån de olika momenten beroende på svårighetsgrad.Centrala begrepp och

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra        

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar
Hur ska eleven bedömas

 

Utifrån insats på varje lektion där kontinuerliga anteckningar görs.

Vägen till färdigt arbete där slöjdprocessen är det centrala begreppet.

Varje lektion är ett bedömningstillfälle.

Hur hanteras verktyg och material och hur förstår man dess användning. hur värderar eleven sitt sitt arbete muntligt och skriftligt.

För att se vilka krav som ställs , se Unikum-Läroplan-Grundskolan- kursplan- kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: