Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brev eng

Skapad 2018-08-21 13:56 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Engelska
Brev på engelska. Formalia, presentation plus viktig info om dig och dina engelskakunskaper och engelskabehov.

Innehåll

Jag har skrivit ett brev till dig och du ska besvara det. Skriv på liknande sätt som jag gjort, med inledningsfras, styckeindelning och avslutningsfras. Skriv om liknande ämnen som jag gjort och lägg stor vikt vid stycket om engelska. Det du skriver här gör att jag fortare kan lära känna dig och kan anpassa uppgifter till det du behöver.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
    En  7-9
  • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
    En  7-9
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
    En  7-9

Matriser

En
Matris Engelska 7-9

Förmågor

E
D
C
B
A
Lyssna och förstå
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommetera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo Eleven visar sin förståelse genom översiktligt redogöra för, diskutera och kommetera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommetera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Strategier
Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktion.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktion.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktion och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Anpassa språket
Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: