Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra världsreligoner!

Skapad 2018-08-21 13:56 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Nu blir det en djupdykning i de fem största världsreligionerna. Vi utgår från världskartan och lär oss en i taget för att sedan jobba med likheter och skillnader utifrån vår egen vardag.
Grundskola 6 Historia Religionskunskap Svenska
En djupdykning i de fem största världsreligionerna. Vi utgår från världskartan och lär oss en i taget för att sedan jobba med likheter och skillnader utifrån vår egen vardag.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om detta?

Du kommer att få inblick i de fem största religionerna, utifrån:

 • hur de utövas,
 • var de är spridda över världen,
 • vilka deras symboler är,
 • vilka deras viktigaste grundtankar ä
 • vilka traditioner och festligheter som är viktigast

Vi kommer att jobba mycket tillsammans med hjälp av böcker, filmer och internet.

Så här ska vi jobba och detta kommer det att handla om:

För att förstå varandra och hur vårt samhälle ser ut och fungerar behöver vi förstå de olika religionerna som finns och hur de påverkar oss och våra liv

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

-Att du visar dina kunskaper om de olika religionerna, både skriftligt och muntligt.

-På vilket sätt du använder dina kunskaper när du resonerar och analyserar skillnader och likheter de olika religioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: