Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal 9:an

Skapad 2018-08-21 14:10 i Hallsta skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 9 Matematik
Planering för området tal i matematik.

Innehåll

Tidsperioder Vecka 35-40

                           Tal och Algebra

Förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Exempel på stödfrågor som kan användas?
 • Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)?
 • Vilka värdegrunds- eller övriga kompetenser finns med i planeringen? 
 • Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen (Big 5, 21st century skills mm).
 • Hur syns delaktighet/inkluderande arbetssätt i planeringen?

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Lära mig hur man räknar med:

 • Sortera tal i olika talmängder
 • Faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • använda dig av Pythagorassats

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Exempel på hur elevernas kunskaper inom området kommer att bedömas utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

     Formativ

 •  Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt
 • Begreppstest och kapiteltest

     Summativ

 • Skrifligt prov

 

 •  

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

·     

Vecka

Tal

Sidan

Uppgifter

 

Vecka 35

Decimaler

S, 22

1-7

 

 

Multiplicera/dividera med 10,100 och 1000

S,23

8-16

 

 V, 36

Multiplikation med decimaltal

S, 24-25

17-34

 

 

Division med decimaltal

S, 26

35-42

 

 V,37

Negativa tal

S, 27

43-46

 

 

Räkna med negativa tal

S, 28

49-55

 

 V, 38

Potenser

S, 29

56-63

 

 

Diagns

S, 20-21

1-16

 

 V, 39-40

Har man tid , kan man jobba med röd kurs

S, 30-34

1-34

 

 

·

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: