Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Champ 4

Skapad 2018-08-21 14:11 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 Engelska
I engelskan arbetar vi i läromedlet Champ 4 samt med andra texter och medier. Engelska är nyckeln till att förstå människor och texter i stora delar av världen och undervisningen syftar till att utveckla förmågan att uttrycka sig och förstå både muntlig och skriftlig engelska. Du kommer att få träffa Muzzy in Gondoland och följa hans öden och äventyr i en tecknad film. På lektionerna kommer du få möta olika typer av texter, grammatik, ord och fraser med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ. Du kommer även att få träna engelska i olika digitala verktyg och arbetsformer.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 4 får eleverna utveckla förmågan att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll.

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet.

- använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang.

- använda och anpassar språket efter situation och mottagare.

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Arbetsgång

Vi arbetar med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet.

   använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning och att skriva meningar på engelska.

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

• träna grammatik.

• samtala om de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i muntliga övningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

 

Bedömningen ser till elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap.

- läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation.

- samtala och diskutera på engelska, genomföra muntliga presentationer.

Matriser

En
Champ 4

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna och diskutera
Du tränar på att förstå enkel talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att försöka svara på enkla frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du att du kan förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Läsförståelsestrategier
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på tränar du dig i att använda någon strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av flera olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
Läsa och reflektera
Du tränar på att läsa och förstå enkla texter samt göra enkla kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning tränar du dig att uttala ord för att få en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt kommentera kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett enkelt tydligt och begripligt uttal samt relativt god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra relativt utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett relativt tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Skriva
Du tränar på att formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar på engelska. Du visar på en god språklig säkerhet.
Prata och diskutera
Du tränar på att formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en god språklig säkerhet.
Mutliga presentationer
Du tränar på att formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du behöver träna mer på att prata engelska och använda olika strategier för att förbättra din presentation.
Du kan formulera dig relativt tydligt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även strategier för att förbättra din presentation.
Du kan formulera dig tydligt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även strategier för att förbättra din presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: