Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2018-08-21 14:21 i Hallsta skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du ska lära dig olika sätt att uttrycka dina åsikter på och kunna variera ditt ordval i diskussioner. Du ska kunna förbereda och planera inför ett samtal eller en diskussion. Du ska träna på att kunna bidra till en diskussion och driva den vidare genom att ställa följdfrågor eller komma med synpunkter. Detta gör vi också för att förbereda de muntliga nationella proven Slutligen ska du skriva en argumenterande text.

Innehåll

Tidsperiod

 v. 37-43,44-46

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

 • Vokabulär - Du kommer att få lära dig ord och uttryck som du kommer att ha nytta av när du ska uttrycka din åsikt och hålla argumentationen igång.
 • Tala - Du kommer att få träna på att diskutera olika ämnen såväl i grupp som i par. Du visar att du kan använda passande ord och uttryck och genomtänkta argument i diskussioner. Du kan också föra diskussionen framåt genom att ställa frågor/involvera dina kamrater. Vi övar även inför de muntliga nationella proven.
 • Lyssna - Du kommer att få lyssna på autentiska debatter samt på dina klasskamrater. Du visar din förståelse genom att ställa följdfrågor och hålla diskussionen vid liv.
 • Läsa - Du kommer att läsa exempel på olika argumenterande texter för att du ska lära dig hur en argumenterande text är strukturerad.
 • Skriva - Du  kommer att få skriva en argumenterande text som följer en viss struktur där du får visa att du kan uttrycka din åsikt på olika sätt. Texten kommer att bearbetas utifrån feedback från din lärare och klasskamrater.

Uppgifter

 • Argumenterande uppsats

 • Argumentative Essay - argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Argumentation

Rubrik 1

Tala
E
C
A
Aspekt 1
Tala
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka din åsikt i diskussioner som rör ditt vardagsliv samt ställa enkla frågor.
Du kan tala med ett visst flyt och uttrycka din åsikt kring ämnen som rör ditt vardagsliv, samt ställa följdfrågor.
Du kan tala med flyt och bidra till att diskussioner och debatter hålls vid liv. Ditt språk är tydligt och varierat.

Ny rubrik

E
C
A
Ny aspekt
Skriva
Du kan följa strukturen för en argumenterande text. Ditt språk är enkelt och begripligt.
Din argumenterande text är strukturerad och ditt språk är till viss del varierat, tydligt och sammanhängande
Din argumenterande text är välstrukturerad och ditt språk är varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: