Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 7-9

Skapad 2018-08-21 14:25 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola F
Idrott och hälsa åk 9

Innehåll

 

Planering för Idrott och hälsa åk 7-9

 

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

 

 •  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 •  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 •  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Genomförande

 

Genom:

 

 • komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter 
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik
 • olika simsätt i mage- och ryggläge
 • att sätta upp mål för fysiska aktiviteter
 • ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer
 •  arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning
 • olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelser, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa
 • kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta
 • första hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön
 •  orientering i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg
 • hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse
 • badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen 

 

Bedömning

 

Vi bedömer:                                                                       

 

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
 • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning
 • din kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten 
 • **********************************************************************************
 • Bedömning sker kontinuerligt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: