👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2018-08-21 14:32 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär, teman, svårighetsgrad och form. Svenska sånger såväl som engelska. Du får öva att sjunga i stor och mindre grupp.
Grundskola 2 Musik
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär och träna olika sångsätt såsom kanon och växelsång. Ibland sjunger vi på svenska och ibland på engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att sjunga sånger av olika karaktär och form där du får använda och utveckla din röst och även utveckla tillit till din egen sångförmåga. Vidare fortsätter vi att spela på rytminstrument.

Bedömning - vad och hur

VAD bedöms ? Din förmåga att;
* att deltaga i olika sångaktiviteter
* att deltaga i enkel stämsång, exvis kanon
* att deltaga i instrumentspel
* att musicera tillsammans med andra

HUR bedöms detta ? Genom att du visar att;
* du  sjunger sånger tillsammans med andra
* du sjunger i olika grupperingar och sångformer
* du försöker spela på olika instrument tillsammans med andra
* du använder dej av dina musikkunskaper praktiskt i sång och spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris för musik åk 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Spel/Instrument
Du provar på att spela på olika instrument.
Du tränar att spela på olika instrument och du gör ditt bästa utifrån instruktionerna.
Du förstår instruktioner och du spelar på olika instrument, kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller melodislinga.
Du kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller enkel melodi på valfritt instrument . Du kan även lyssna på ditt spel och reflektera över det.
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Du försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Du kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med egna ord beskriva det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.